READING

W cieniu pandemii, ale z widokami na przyszłość: p...

W cieniu pandemii, ale z widokami na przyszłość: podsumowanie działań Rady Osiedla w 2020 r.

Pandemia pokrzyżowała wiele planów nie tylko w życiu prywatnym, ale także jeśli chodzi o jeżyckie wydarzenia i inwestycje. Mimo to w minionym roku wiele udało się zdziałać oraz przygotować grunt pod inwestycje zaplanowane na 2021 r., takie jak budowa nowych przystanków przy Rynku Jeżyckim, remont ul. Wawrzyniaka czy odnowienie skwerów przy ul. Kościelnej i Jeżyckiej.

Na sesji w dniu 4 marca br. Rada Osiedla Jeżyce przyjęła sprawozdanie roczne zarządu z działalności prowadzonej w 2020 r. Największą część środków będących do dyspozycji Rady przeznaczono w 2020 r. inwestycje w zieleń przyuliczną, w tym m. in.:

 • drzewa, które wróciły na ul. Kochanowskiego 
 • krzewy i kwiaty na skwerze przy ul. Gorczyczewskiego oraz na ul. Staszica 
 • pnącza i byliny przy ul. Bukowskiej
 • zieleń niską przy ul. Poznańskiej, Jeżyckiej i Mylnej.

[Zieleń przyuliczna zasadzona w 2020 r., fot. A. Dzionek]

Wyremontowano też jezdnię na części ul. Asnyka, wdrożono kontrapas na ul. Sienkiewicza, a przy wielu jeżyckich ulicach ustawiono kilkadziesiąt nowych pojemników na śmieci, słupków i stojaków rowerowych oraz kilka ławek.

[Ul. Asnyka po remoncie, fot. ZDM]

[Kilka spośród kilkudziesięciu nowych pojemników na śmieci zamontowanych w 2020 r., fot. A. Dzionek]

W dziedzinie edukacji, jak co roku, wykonano szereg bardzo pilnych remontów (kuchnia w Przedszkolu nr 71, stolarka okienna w Przedszkolu nr 86, sanitariat w Przedszkolu nr 96, remonty pomieszczeń w szkołach 71 i dawnej 92, modernizacja kuchni w żłobku „Kalinka”). Ze środków osiedlowych zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół i przedszkoli oraz oczyszczacze powietrza oraz sfinansowano zajęcia dla dzieci w czasie ferii. Wsparliśmy też Radę Młodzieżowych Jeżyków.

[Plakat festynu zorganizowanego przez Radę Młodzieżowych Jeżyków]

Wydarzenia kulturalne i edukacyjne sfinansowane w 2019 r. ze środków osiedlowych to m. in.:

 • badania „Taki to stan” dotyczące sposobu przeżywania pandemii wśród uczniów jeżyckich szkół zrealizowane przez zespół Olgi Stobieckiej i CIM Horyzonty, na podstawie których powstały scenariusze pracy z dziećmi
 • zabawy i spotkania integracyjne dla seniorów, zrealizowane głównie przed pandemią
 • konkurs „Zielony Poznań”.

[Fragment raportu „Taki to stan” – odpowiedzi młodych jeżyczan na pytanie, co było najtrudniejsze w ostatnim miesiącu]

Gdy w kwietniu 2020 okazało się, że wiele zadań będzie niemożliwych do realizacji z powodu pandemii, a szpitale i służby apelowały o wsparcie z walce z koronawirusem, Rada Osiedla przeznaczyła środki na zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz środków ochrony osobistej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, Szpitala Miejskiego im. F. Raszei, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej oraz Straży Pożarnej. Radni angażowali się też w akcje dostarczania zakupów seniorom i zbierali środki na szycie maseczek. Na skutek pandemii nie odbyły się natomiast „Dni Jeżyc”, większość wydarzeń i zajęć dla seniorów oraz pomiar natężenia i kierunków ruchu. Z kolei szereg inwestycji przesunięto na 2021 r.: montaż większości progów ulicznych, remont ul. Wawrzyniaka, nasadzenie zieleni przy ul. Mickiewicza i w misach drzewnych przy ul. Słowackiego, I etap modernizacji boiska przy Szkole nr 71 oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka.

Z kolei jeśli chodzi o działania realizowane przez jednostki miejskie, do których realizacji przyczyniły się wysiłki radnych osiedlowych

 1. Zmieniono organizację ruchu na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, montując progi zwalniające, wytyczając dodatkowe przejścia dla pieszych i sadząc zieleń przyuliczną, która zaczyna właśnie kwitnąć.
 2. Zakończył się długo oczekiwany remont drogi do przychodni przy ul. Galla. Inwestycja przyniosła ogromną ulgę osobom wpadającym wcześniej w księżycowe kratery i uskoki. 
 3. Udało się uzyskać od Miasta zakup drugiego pojazdu dla jeżyckiego referatu Straży Miejskiej.
 4. Na wniosek radnych wywołano plan miejscowy dla obszaru „Dąbrowskiego-Polna-Szamarzewskiego-Przybyszewskiego”, który m. in. ma ochronić ten teren, a zwłaszcza działkę między ul. Kassyusza i Kadłubka przed dogęszczaniem zabudowy.

[Zieleń i nowa organizacja ruchu przy ul. Jeżyckiej, fot A. Dzionek.png]

[Nowa zieleń przy ul. Poznańskiej już kwitnie, fot. A Dzionek]

W minionym roku Rada zgłaszała też uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego, interweniowała w sprawach bieżących (np. sytuacji pogorzelców z ul. Wąskiej, nielegalnych reklam LED świecących w oczy mieszkańcom ul. Poznańskiej czy płotu i reklamy na wjeździe w ul. Słowackiego), wspierała projekt „Urbact On Board” wzmacniający jeżyckie szkoły i obejmujący ich współpracę ze szkołami w czterech innych europejskich krajach, brała udział w akcji sprzątania świata oraz opiniowała rozmaite miejskie przedsięwzięcia dotyczące Jeżyc. 

Rada Osiedla zebrała się w 2020 r. na 10 sesjach, podejmując 75 uchwał, a 16 uchwał podjął Zarząd Osiedla. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań z urzędnikami i przedstawicielami innych podmiotów, a Zarząd Osiedla udzielił odpowiedzi na kilkaset wiadomości, pytań i uwag.

Ubiegły rok był dla nas także czasem intensywnych działań przygotowujących grunt dla inwestycji, które mają wydarzyć się w 2021 r. oraz zabiegania o środki na ich realizację od Rady Miasta. Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów, w tym roku ze środków miejskich m. in.:

 • powstaną przystanki wiedeńskie przy Rynku Jeżyckim na ul. Dąbrowskiego oraz projekt wygodnych przystanków od strony ul. Kraszewskiego, a także finalna, kompleksowa koncepcja przebudowy Rynku Jeżyckiego wraz z otaczającymi go ulicami 
 • wyremontowane zostaną chodniki przy ul. Plac Asnyka, Wąskiej, Sienkiewicza oraz ulica Wawrzyniaka między ul. Szamarzewskiego i Dąbrowskiego, gdzie pojawi się zieleń w donicach
 • powstanie nowa droga rowerowa przy ul. Zwierzynieckiej i skwerek na skrzyżowaniu z ul. Gajową

[Nowa droga rowerowa i skwer zaplanowane dla ul. Zwierzynieckiej, wizualizacja – ZDM]

 • powstanie I część nowego zieleńca we wnętrzu ul. Kościelnej (pomiędzy ul. Jeżycką a stacją paliw), w tym ogród deszczowy
 • dokończony zostanie remont Szkoły Podstawowej nr 71, przy której ze środków ROJ zrealizowany zostanie następnie I etap remontu boiska szkolnego;
 • zmodernizowany zostanie, przy udziale środków ROJ, plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36
 • Przedszkole nr 71 zyska nowy płot
 • Odnowione zostaną kolejne budynki i przestrzenie Starego Zoo, a także apteka szpitalna Szpitala im F. Raszei
 • Powstanie nowy skwer przy ul. Jeżyckiej oraz projekt wybiegu dla psów przy tej samej ulicy.

[Jedna z koncepcji skweru, który powstanie przy ul. Jeżyckiej]

Dzięki głosom jeżyczan zrealizowane zostaną też zwycięskie projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiej: „Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!” oraz „Zielony Poznań”.

Autor: Filip Schmidt


COMMENTS ARE OFF THIS POST