Aktualności

LATEST NEWS
Edukacja
Kultura

15 grudnia

Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej) , przy udziale Public Profits bada nastroje wybranych grup społecznych w kontekście nierównego traktowania. W ankiecie internetowej pytamy (1)...