AKTUALNOŚCI
Edukacja
Kultura

15 grudnia

Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej) , przy udziale Public Profits bada nastroje wybranych grup społecznych w kontekście nierównego traktowania. W ankiecie internetowej pytamy (1)...

NASZE JEŻYCE

4/2019

3/2019

2/2019

1/2019

DZIAŁANIA