Budżet Rady Osiedla

Budżet Jeżyc na 2020 < kliknij
plan wydatków – czeka na potwierdzenie jednostek miejskich


Sprawozdania roczne

2018  /// 2017 /// 2016 /// 2015


Plany wydatków

Plan wydatków na 2017 rok
(projekt z sierpnia 2016, przed opiniowaniem jednostek miejskich i nowelizacją)
W planie nie są ujęte środki, które nie należą do planu wydatków Osiedla, ale o których ono współdecyduje, zwłaszcza środków z SPP przeznaczonych na remonty chodników

Plan wydatków na 2016 rok
W planie nie są ujęte środki, które nie należą do planu wydatków Osiedla, ale o których ono współdecyduje, zwłaszcza środków z SPP przeznaczonych na remonty chodników

Plan wydatków na 2015 rok

Plany wydatków 2012-2014