Struktura organizacyjna

Przewodniczący Rady Osiedla Jeżyce

 1. Krzysztof Koch

Zarząd Osiedla Jeżyce

 1. Filip Schmidt – przewodniczący zarządu
 2. Adam Dzionek – wiceprzewodniczący zarządu
 3. Jacek Piotrowski – wiceprzewodniczący zarządu
 4. Helena Zadumińska – wiceprzewodnicząca zarządu
 5. Piotr Delimata – członek zarządu
 6. Paweł Głogowski – członek zarządu

Rada Osiedla Jeżyce uchwałą z dnia 9 maja 2019 r. utworzyła pięć komisji tematycznych, które zajmują się poszczególnymi statutowymi zadaniami należącymi do obowiązków Rady Osiedla.

Komisja Infrastruktury – do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu, transportu, infrastruktury drogowej:

 • Wojciech Augustyniak;
 • Piotr Delimata;
 • Adam Dzionek ;
 • Paweł Głogowski;
 • Marek Jerzak;
 • Krzysztof Koch;
 • Marcin Kucza – przewodniczący;
 • Paweł Mleczak;
 • Jacek Piotrowski;
 • Aleksander Raźniewski;
 • Filip Schmidt;
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak;
 • Piotr Urbaniak;
 • Helena Zadumińska.

Komisja Środowiska – do spraw zieleni, skwerów, placów zabaw, czystości powietrza:

 • Piotr Delimata;
 • Paweł Głogowski;
 • Magdalena Kielar;
 • Marcin Kucza;
 • Dawid Majewski – przewodniczący;
 • Tomasz Miderski;
 • Jacek Piotrowski;
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak;
 • Filip Schmidt;
 • Piotr Urbaniak;
 • Helena Zadumińska.

Komisja Edukacji – do spraw jakości kształcenia, współpracy z placówkami opiekuńczo-edukacyjnymi:

 • Piotr Delimata;
 • Paweł Głogowski;
 • Justyna Kuberka – przewodnicząca;
 • Adam Pakulski;
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak ;
 • Helena Zadumińska.

Komisja Kultury i Spraw Społecznych – do spraw wspierania inicjatyw kulturalnych i społecznych, bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania gentryfikacji:

 • Piotr Delimata;
 • Paweł Głogowski;
 • Marek Jerzak – przewodniczący;
 • Krzysztof Koch;
 • Justyna Kuberka;
 • Dawid Majewski;
 • Tomasz Miderski;
 • Adam Pakulski;
 • Grzegorz Pakulski;
 • Anna Sarbak;
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak;
 • Helena Zadumińska.

Redakcja „Naszych Jeżyc”:

 • Marek Jerzak – redaktor naczelny – m.jerzak@mediaxpress.pl
 • Paweł Głogowski
 • Krzysztof Koch
 • Dawid Majewski
 • Filip Schmidt
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 • Helena Zadumińska