READING

Sprawozdanie z XXVII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXVII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 1. lipca odbyła się XXVII sesja Rady Osiedla Jeżyce. W trakcie obrad:
👉– omówiliśmy temat nadania nazw ulicom i skwerom powstającym w północno-zachodniej części Osiedla Jeżyce. Pojawił się pomysł, aby uhonorować Bambrów wielkopolskich oraz użyć gwary poznańskiej i zaproponować takie nazwy jak: Na szagę, Ku bimbie, Ejbrów z fyrtla, Wiary Lecha, Pyry poznańskiej, Gzik, Hyćki, Plyndzy, Wichajster czy Starego Marycha.
👉– zaopiniowaliśmy pozytywnie propozycję wydłużenia godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych zwracając uwagę na kwestię skutecznej kontroli nowych zasad.
👉– omówiliśmy skargi na hałas i pył generowany przez nowe inwestycje mieszkaniowe oraz sposób powiązania budowanej ul. Św. Wawrzyńca z istniejącymi ulicami prostopadłymi.
👉– wysłuchaliśmy informacji o realizacji projektu mającego na celu pomoc osobom zagrożonym bezdomnością – zostały zidentyfikowane przyczyny gromadzenia się osób w okolicy Rynku Jeżyckiego i trwają działania pomocowe skierowane do tych osób.
👉– omówiliśmy zgłoszone zadania do realizacji w ramach przyszłorocznego planu wydatków. Na kolejnej sesji plan będzie uchwalany.
👉– zapoznaliśmy się z informacją o planowanym konkursie na projekt zagospodarowania terenu po tzw. Dziurze Toruńskiem w pobliżu Mostu Teatralnego i ul. Roosevelta. W najbliższych dniach przekażemy nasze wytyczne do tego konkursu.

COMMENTS ARE OFF THIS POST