READING

Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXVI sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 17. czerwca 2021 odbyła się XXVI sesja Rady Osiedla Jeżyce.

W jej trakcie:

– pozytywnie zaopiniowaliśmy koncepcję skweru przy ul. Norwida – w okolicy wiaduktu PST ma powstać ogród deszczowy oraz instalacja do street workoutu. Cały teren ma zostać uporządkowany, powstaną na nim utwardzone ścieżki z nawierzchnią przepuszczalną oraz pojawią się nasadzenia zieleni.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt poprawy warunków siedliskowych istniejących drzew w pasie drogowym ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Sienkiewicza po stronie zachodniej – zakłada on odbrukowanie nawierzchni wokół drzew i zagospodarowanie tego obszaru niską zielenią.

– zdecydowaliśmy o przesunięciu dodatkowych czterech tys. zł z rezerwy na ustawienie nowych ławek, aby środków wystarczyło na cztery ławki. Staną one w pobliżu wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na ul. Prusa, na ul. Poznańskiej za skrzyżowaniem z ul. Mylną oraz na ul. Dąbrowskiego w okolicach skrzyżowań z ulicami Kochanowskiego i Strzałkowskiego.

– przekazaliśmy uwagi do konkursu na operatora Domu Tramwajarza – wśród nich wymieniliśmy konieczność ujęcia w projekcie najważniejszych obszarów działalności tego miejsca, by jego oferta była różnorodna i skierowana do wszystkich grup wiekowych, opracowanie czytelnego systemu rezerwacji sal czy możliwość wykonywania prac dotyczących stanu technicznego przez wybranego operatora w zamian za zmniejszenie ponoszonych przez niego opłat. Zawnioskowaliśmy o powołanie do komisji konkursowej reprezentantów Rady Osiedla.

– zaopiniowaliśmy wariant organizacji ruchu na ul. Szamarzewskiego na odcinku między ul. Wawrzyniaka a Kraszewskiego. Wobec planów Miejskiego Inżyniera Ruchu dotyczących niezgodnych z przepisami miejsc w pobliżu skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz zabezpieczenia powierzchni wyłączonych z ruchu zaproponowaliśmy alternatywę w postaci zamiany kontrapasa na kontraruch rowerowy wraz z wyznaczeniem równoległych miejsc postojowych na jezdni po obu jej stronach na tym odcinku ul. Szamarzewskiego. Dzięki temu liczba miejsc parkingowych pozostałaby bez zmian.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy lokalizację stoiska handlowego przy ul. Kościelnej.

– rozpoczęliśmy procedurę przygotowania planu wydatków na 2022 rok. Zachęcamy każdego mieszkańca do zgłaszania swoich propozycji – już niedługo uruchomimy w tym celu specjalny formularz.

– dyskutowaliśmy o potrzebie nadania nazw ulicom i skwerom powstającym w północno-zachodniej części Osiedla Jeżyce. Wśród pojawiających się propozycji jest nadanie przedłużeniu ul. Św. Wawrzyńca wzdłuż torów kolejowych do ul. Kościelnej nazwy ul. Bamberska lub ul. Bambrów oraz nazwanie nowopowstających ulic i skwerów imionami: Adama Białoszyńskiego, Jadwigi i Witolda Cińskich, Wandy i Kazimierza Grudzielskich, Józefa Jęczkowiaka, Ks. Czesława Michałowicza, Cezarego Stein, Mariana i Lecha Trzeciakowskich, Józefa Zagórskiego i Ludwiga Windthorsta. Na kolejnej sesji temat będzie kontynuowany.

Sporządził: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST