READING

Rekrutacja dzieci na bezpłatne specjalistyczne zaj...

Rekrutacja dzieci na bezpłatne specjalistyczne zajęcia w Centrum Klub

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania. Od 1988 pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin wspierając je  w przeżywaniu trudności, pracując nad ich rozwojem i przeciwdziałając wykluczeniem społecznym. Naszą flagową działalnością są bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach, skierowane do dzieci z trudnościami relacyjnymi, komunikacyjnymi czy emocjonalnymi.

Wykwalifikowana kadra psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych pracuje na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami, będących w kryzysie czy zagrożonych przemocą  i uzależnieniami. Wspieramy także rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oferując im indywidualne konsultacje i warsztaty. Oddziałujemy na rodzinę i jej środowisko współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z kuratorami sądowymi, policją, placówkami oświatowymi, fundacjami  i odpowiedzialnym społecznie biznesem.

Naszym uczestnikom proponujemy :

– sporządzanie analizy sytuacji dziecka i rodziny
– opracowanie i realizacja indywidualnego planu rozwoju
– zajęcia socjoterapeutyczne
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
– konsultacje i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców
– konsultacje i doradztwo psychologiczno- pedagogiczne
– trening umiejętności społecznych
– zajęcia sportowe
– wspólny posiłek

Prowadzimy działania w dwóch placówkach Centrum przy ul. Sienkiewicza 11 na poznańskich Jeżycach oraz Filię na Osiedlu Zwycięstwa w mieszkaniu w bloku 21 L. Centrum posiada salę gimnastyczną, w której prowadzimy zajęcia ruchowe i aktywizujące, siłownię, salę plastyczną wyposażoną w materiały plastyczne, gry planszowe i narzędzia do pracy socjoterapeutycznej oraz kuchnię, gdzie wspólnie z dziećmi przygotowujemy ciepły posiłek dla każdego uczestnika. Przyjazna, domowa atmosfera sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, zaufania i otwartości,  których nierzadko brakuje w domu rodzinnym dzieci.

Zapraszamy do zapisywania dzieci na bezpłatne specjalistyczne zajęciasocjoterapeutyczne w Centrum „Klub”

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

Izabela Leśniak
Dyrektor Centrum „Klub”


COMMENTS ARE OFF THIS POST