READING

Sprawozdanie z XXII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 4. lutego 2021 odbyła się XXII sesja Rady Osiedla Jeżyce. W jej trakcie przyjęliśmy uchwały, w których:

– przekazaliśmy Zarządowi Zieleni Miejskiej 30 tys. zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Jeżyckiej i Nad Bogdanką. ZZM wyraził zgodę na przejęcie tej działki w zarząd, a naszym celem jest wykonanie tam wybiegu dla psów.

– ustaliliśmy listę priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic i remontów chodników na 2021 rok do sfinansowania z dochodów pochodzących ze stref płatnego parkowania. Wskazaliśmy, aby w pierwszej kolejności wykonano przebudowy skrzyżowań Sienkiewicza/Gajowa/Kochanowskiego i Galla/Kassyusza (jeśli niewystarczające okażą się środki uzyskane w PBO), dalsze zazielenia ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, remont ul. Gorczyczewskiego i dalszej części ul. Jackowskiego oraz remonty chodników na fragmentach ulic Krasińskiego, Sienkiewicza i Gajowej.

– wskazaliśmy, aby ze środków celowych będących w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich (ok. 17 tys. zł) wykonano remont chodnika po stronie południowej na ul. Wąskiej.

– zawnioskowaliśmy do Prezydenta o zapewnienie mieszkańcom dojścia do posesji w związku z budową nowego odcinka ul. św. Wawrzyńca.

– przyjęliśmy stanowisko w sprawie lokalizacji przystanku kolejowego „Jeżyce” – w naszej opinii dla jeżyckiego fyrtla najlepsze byłoby umieszczenie takiego przystanku w okolicy ul. Kościelnej, która jest jednym z centralnych miejsc Jeżyc. Rozważana jest także lokalizacja przy ul. Niestachowskiej, która posiada zalety w postaci np. możliwości powiązania z innymi środkami transportu. Zaznaczyliśmy jednak, że dokładne miejsce powinno zostać określone na podstawie właściwych analiz dotyczących m.in. dostępności transportowej.

– zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Wąskiej, gdzie z uwagi na obecnie niewymiarowy chodnik i zatokę postojową planowane jest parkowanie równoległe oraz wyznaczenie kontraruchu rowerowego od ul. Poznańskiej do ul. Kościelnej.

– zarekomendowaliśmy kandydaturę st. sierż. Judyty Kuźmy do konkursu „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania”.

– zarekomendowaliśmy Jeżyckie Centrum Kultury do realizacji zadań skierowanych do jeżyckich seniorów, takich jak spotkania i wycieczki, które będą finansowane ze środków będących w dyspozycji Osiedla Jeżyce.
Ponadto trwają przygotowania do konkursu na instalację artystyczną u zbiegu ul. Kościelnej i Dąbrowskiego

Sporządził: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST