Działania dla seniorów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłosił konkurs na  „Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji” w obszarze „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w 2021

Planowane zadania senioralne na terenie Osiedla Jeżyce opiewają na kwoty:

– spotkania i zabawy – 6000zł;

– wycieczki – 4000zł;

– spotkanie noworoczne – 4500zł;

– wycieczki i spotkania dla seniorów-harcerzy – 3000zł;

Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą zgłaszać oferty w Witkacu do 9 lutego br.


COMMENTS ARE OFF THIS POST