Panel obywatelski

Miasto Poznań rozpoczyna pierwszy panel obywatelski.

Jest to nowa forma demokracji, która pozwala na podejmowanie decyzji na poziomie miasta, państwa, a także społeczności międzynarodowej, na przykład Unii Europejskiej. W panelu obywatelskim weźmie udział losowo wyłoniona grupa mieszkańców, z uwzględnieniem szeregu kryteriów demograficznych, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia czy  rejon miasta. W Poznaniu, grupa 65 osób (oraz 10 panelistek i panelistów rezerwowych) będzie stanowić miasto „w pigułce”.

Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podjęcie świadomych i przemyślanych decyzji – przygotowanie i przyjęcie rekomendacji panelu.

Pierwszy Poznański Panel Obywatelski będzie się zajmował zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu oraz przystosowania do zachodzących zmian klimatu. Wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych wypracowano następujące tematy:


1. Jak zadbać o przyrodę w Poznaniu w kontekście zmieniającego się klimatu?
2. Czy odejść w Poznaniu całkowicie od spalania węgla w gospodarstwach domowych?


W najbliższych dniach do mieszkańców i mieszkanek Poznania rozesłane zostaną zaproszenia Prezydenta Miasta do uczestnictwa w Panelu Obywatelskim. Dwadzieścia tysięcy zaproszeń dostarczanych będzie na losowo wyłonione adresy gospodarstw domowych, na terenie wszystkich osiedli Poznania. W przypadku otrzymania zaproszenia, każdy pełnoletni domownik może zgłosić chęć uczestnictwa w Panelu, dokonując rejestracji na wskazanej w zaproszeniu stronie internetowej bądź telefonicznie. Osoba ta włącza tym samym swoje imię i nazwisko do puli chętnych, spośród których wylosowany zostanie ostateczny skład Panelu, którego większość spotkań odbędzie się on-line. Zaczną się w drugiej połowie lutego i potrwają do maja tego roku.

Informacje o panelu dostępne są na stronie: www.poznan.pl/panelobywatelski


COMMENTS ARE OFF THIS POST