READING

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XVIII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W środę 28. października odbyła się XVIII sesja Rady Osiedla Jeżyce. Podczas obrad w trybie zdalnym:

– zawnioskowaliśmy do Wydziału Kultury o przyjęcie środków w wysokości 20 000 zł na wykonanie instalacji artystycznej na ul. Kościelnej;

– wyraziliśmy zgodę na przesunięcie 40 000 zł przeznaczonych na nasadzenia i rekultywację zieleni przyulicznej z tego roku na przyszły. W związku z dużą ilością prowadzonych inwestycji Zarząd Dróg Miejskich poprosił o taką zgodę i zadeklarował, że w pierwszej kolejności wykonane zostaną nasadzenia i rekultywacja zieleni na ul. Mickiewicza, na odcinku Sienkiewicza-Zwierzyniecka;

– w związku z prośbami od działających na Jeżycach przedsiębiorców zawnioskowaliśmy do Miejskiego Inżyniera Ruchu i ZDM o wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych dla dostaw na ul. Żurawiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Poznańską oraz na ul. Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowań z ul. Kochanowskiego i z ul. Strzałkowskiego;

– zawnioskowaliśmy do Prezydenta o podjęcie przez ZDM działań niezbędnych do wdrożenia opracowanych już projektów zagospodarowania zielenią fragmentów jezdni przy ul. Jeżyckiej i Poznańskiej oraz przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Gajowej, w tym opracowanie niezbędnych projektów drogowych i budowlanych;

– poprosiliśmy o udostępnienie informacji dotyczących usuwania, przesadzania i sadzenia zieleni związanych z trwającymi inwestycjami budowlanymi w szczególności na terenie północno-zachodniego obszaru Jeżyc. Mamy nadzieję, że nie będą miały miejsca na Jeżycach incydenty związane z usuwaniem zieleni przez inwestorów przed uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód;

– zaopiniowaliśmy z uwagami projekt organizacji ruchu na ul. Szamarzewskiego. Obecnie są tam wyznaczone miejsca parkingowe niezgodnie z przepisami – w pobliżu skrzyżowań oraz przejść dla pieszych, a częstym problemem jest parkowanie w miejscach wyłączonych z ruchu, co utrudnia przejazd kierowcom. MIR proponuje likwidację niezgodnych z przepisami miejsc oraz zabezpieczenie innych powierzchni. Aby liczba miejsc parkingowych pozostała bez zmian zaproponowaliśmy alternatywę w postaci zamiany kontrapasa na kontraruch rowerowy wraz z wyznaczeniem równoległych miejsc postojowych na jezdni po obu jej stronach na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego oraz wyznaczenie parkowania równoległego na jezdni po południowej stronie odcinka Polna-Wawrzyniaka i brak zmiany organizacji ruchu po północnej stronie tego odcinka. Taki wariant ponadto poprawi warunki ruchu pieszych oraz sytuację zieleni, która może dzięki temu zyskać większe misy. Dodatkowo zawnioskowaliśmy o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego obok istniejącego przejazdu rowerowego po południowej stronie skrzyżowania z Szamarzewskiego oraz o zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicach skrzyżowań ul. Szamarzewskiego z ul. Długosza i ul. Kadłubka, o co wnioskują m.in. rodzice dzieci uczęszczających do SP 71.

Ponadto, w okresie między sesjami nasz Zarząd działał w kwestii wyjaśnienia sytuacji z Domem Tramwajarza, czego owocem jest dopuszczenie do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim projektu remontu tego ważnego dla Jeżyc miejsca.

Od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych otrzymaliśmy także potwierdzenie, że w listopadzie ruszy długo wyczekiwany remont dojścia do przychodni na ul. Galla.

Autor: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST