READING

Sprawozdanie z XIX sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XIX sesji Rady Osiedla Jeżyce

We wtorek 17 listopada 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Osiedla Jeżyce. Ponownie obradowaliśmy w trybie zdalnym i w trakcie sesji:

– pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt reorganizacji linii nocnych na terenie aglomeracji poznańskiej;

– zawnioskowaliśmy o przekazanie terenów: Zarządowi Dróg Miejskich – działki na ul. Jeżyckiej przy szkole, która będzie zagospodarowana na zieleń urządzoną; Zarządowi Zieleni Miejskiej – działki między Norwida a wiaduktem PST, która będzie zagospodarowana na teren rekreacyjny;

– pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek o przesunięcie środków na pomoce dydaktyczne dla Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat” oraz Przedszkola nr 96 ”Jarzębinka” z zadań edukacyjnych, które w wyniku stanu epidemii nie mogły zostać zrealizowane;

– zdecydowaliśmy, aby pieniądze z grantu planowanego do realizacji w 2021 przekazać na remont placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 36 i zazielenia mis drzewnych na Słowackiego;

– przeznaczyliśmy środki z zadań, których realizacja jest niemożliwa w 2020, na wykonanie w 2021 r.: (1) I etapu modernizacji boiska w Szkole Podstawowej nr 71, tj, budowę bieżni i skoczni w dal; (2) na dodatkową rekultywację zieleni oraz elementy małej architektury – w szczególności na wykonanie prac na skwerze znajdującym się pośrodku ul. Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego, na którym planowana jest realizacja instalacji artystycznej.


COMMENTS ARE OFF THIS POST