READING

Sprawozdanie z XVII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XVII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 8 października odbyła się XVII sesja Rady Osiedla Jeżyce, w trakcie której:

– zawnioskowaliśmy o przekazanie do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta działek w pobliżu Jeżyckiej 36 oraz na końcu ulicy Norwida przy PST, gdzie razem we współpracy z tym Biurem planujemy realizację terenu zielonego oraz rekreacyjnego dla młodzieży, jak np. street workout.

– negatywnie zaopiniowaliśmy planowaną przez Miasto sprzedaż miejskiej działki położonej przy ul. przy ulicy Kościelnej (o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Jeżyce, arkusz 10, działka 154/71). Chodzi o małą działkę przyległą do terenu rozciągającego się od ul. Kościelnej do ul. Mylnej, którego sprzedaż negatywnie była przez nas opiniowana już dwa razy.

– negatywnie zaopiniowaliśmy proponowany przez Zarząd Transportu Miejskiego sposób zmiany trasy linii autobusowej nr 193. Zaproponowaliśmy jednocześnie korektę zmienianej trasy tak, by autobus 193 nie skręcał z ul. Żeromskiego na zachód w ul. Dąbrowskiego, lecz dopiero z ul. Przybyszewskiego w ul. Bukowską. Pozwoli to zachować na osiedlu niezmienioną ilość połączeń komunikacji miejskiej.

– poparliśmy wniosek mieszkańca do Rady Miasta Poznania o nazwanie skweru u zbiegu ul. Kościelnej i św. Floriana imieniem ks. Włodzimierza Okoniewskiego, wieloletniego jeżyckiego proboszcza.

– zgłosiliśmy uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jeżyce Północ, czyli terenów obejmujących dawne zakłady przemysłowe. Zawnioskowaliśmy m.in o szpalery drzew przy drogach, umiejscowienie sieci podziemnych zakładające nasadzenia, większą powierzchnię biologicznie czynną projektowanego parku oraz skweru, więcej przedogródków, odtworzenie cieku wodnego, chodniki o minimalnej szerokości dwóch metrów, zastosowanie przepuszczalnej geokraty na miejscach postojowych oraz zachowanie drzew na działce za budynkiem Dąbrowskiego 97.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy wszystkie obejmujące Jeżyce projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku będziemy mieli okazję wybierać spośród m.in. doświetlania przejść dla pieszych, remontów szkół, nowych drzew, skwerów i zieleńców oraz wydarzeń kulturalnych i badań fizjoterapeutycznych.

Ponadto w okresie między sesjami Zarząd przyjął uchwałę zawierającą uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej”, gdzie wnioskujemy m.in. o zabezpieczenie zieleni i ochronę terenu przed zbyt intensywną oraz chaotyczną i niekontrolowaną zabudową, a także zachowanie charakteru i parametrów istniejącej zabudowy. W ramach uwag do Polityki Mobilności poprosiliśmy o dodanie ul. Kraszewskiego – obok ul. Dąbrowskiego – do listy ulic, na których należy dążyć do zachowania/przywrócenia ich funkcji handlowo-usługowej oraz zaznaczyliśmy konieczność połączenia I i II ramy brakującym odcinkiem ul. Św. Wawrzyńca od ul. Kościelnej do ul. Pułaskiego.

Autor: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST