LI sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 10 sierpnia br. w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida odbyła się najważniejsza tegoroczna sesja Rady Osiedla Jeżyce, której głównym punktem było przyjęcie uchwały z projektem planu wydatków na 2024 r.💰
Na przyszły rok naliczono dla Osiedla Jeżyce dokładnie 682 499 zł. Zdecydowaliśmy o zaplanowaniu wydatków w czterech głównych obszarach: zieleni, kultury, edukacji oraz infrastruktury.
👉Na zadania dot. zieleni zostało przeznaczone 288 000 zł, w ramach których zaplanowano m.in. urządzenie terenu zielonego przy ul. Św. Wawrzyńca, sadzenie drzew na pl. Asnyka, remediację terenu pod plac zabaw przy ul. Mylnej 38. W ramach tej kwoty 103 000 zł trafi na rekultywację i utrzymanie zieleni przyulicznej.
👉Na zadania kulturalne zostało uchwalone 135 000 zł. Dokładne propozycje wydarzeń zostaną wyłonione w otwartym konkursie ofert. Kolejne 6 tys. zł trafi do jeżyckich filii Biblioteki Raczyńskich w ramach dofinansowania działalności popularyzującej czytelnictwo wśród mieszkańców. Na placówki edukacyjne zostało przeznaczone 70 000 zł, z których zostaną wykonane prace nad utrzymaniem infrastruktury i zieleni we wszystkich jeżyckich publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.
👉Na zadania dot. infrastruktury zostało przeznaczone 150 000 zł – w tym obszarze zaplanowano m.in. dofinansowanie przebudowy skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Gajowej i Kochanowskiego wraz z założeniem skweru, udział w programie doświetlania przejść dla pieszych, wdrożenie projektów zmian organizacji ruchu (m.in. na ul. Żurawiej, ul. Wąskiej, gdzie ma się pojawić kontraruch oraz Św. Wawrzyńca i Słowackiego, gdzie mają się pojawić progi zwalniające) oraz zakup i montaż takich elementów małej infrastruktury jak ławki i stojaki rowerowe. Pozostałe środki trafią m.in. na zakup wiązanek okolicznościowych, druk czasopisma osiedlowego i inne drobne wydatki.
👉Ustaliliśmy też listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg do realizacji w 2024 r. Jest to osobna pula w wysokości ok. 60 000 zł, dlatego wskazywane są tutaj relatywnie niewielkie zadania. Wskazaliśmy na konieczność remontu nawierzchni chodnika na ul. Rodziewiczówny oraz nawierzchni jezdni ul. Asnyka. Większe remonty (jak np. ul. Wawrzyniaka między Szamarzewskiego a Jackowskiego) są planowane do realizacji z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.
Ustaliliśmy listę zadań w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych do realizacji w 2024 r. – w trzech przedszkolach oraz trzech szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone remonty sal dydaktycznych za łączną kwotę ok. 200 000 zł.
📣Odbyliśmy pierwszą dyskusję na temat opracowywanej na zlecenie Miasta koncepcji zagospodarowania ul. Kościelnej. Dotyczy ona przeznaczenia całej owalnicy na zieleń, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania uchwalonym w 2017 r. przez Radę Miasta. Z ulicy znikną stacja paliw i parking, zastąpione przez tereny zielone. Uzupełnione zotaną szpalery drzew, dojdą liczne nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, mały naturalny plac zabaw, meble miejskie, oświetlenie, trasy piesze i miejsca do odpoczynku. Pojawi się rozbudowany system retencji wody z pasażami roślinnymi. Większość wyraziła preferencję dla wariantu, który pozwoliłby też na połączenie północnej wyspy owalnicy z dalszą częścią zieleńca oraz na usytuowanie w środku ulicy pawilonu pełniącego funkcje gastronomiczne i kulturalne. Zawnioskowaliśmy ponadto o intuicyjny układ tras dla ruchu pieszego, toaletę samoobsługową, parkingi rowerowe, wyniesienie przejść dla pieszych (w szczególności tego przy skrzyżowaniu z ul. Wąską) oraz analizę możliwości przeznaczenie jednego z pasów jezdni po stronie wschodniej na odc. od ul. Wąskiej do miejsca zlokalizowania pawilonu w koncepcji 3 na pas postojowy dla aut oraz pas rowerowy (do dalszej analizy), a także o oświetlenie przyjazne dla zwierząt i minimalizujące zanieczyszczenie światłem, ale gwarantujące natężenie dające poczucie bezpieczeństwa przez całą dobę. Powrócimy do tematu na kolejnych sesjach, kiedy otrzymamy więcej informacji od jednostek miejskich i projektanta.
Zawnioskowaliśmy też o przeniesienie środków finansowych w wysokości 8150 zł (które pozostały po wyborze projektanta terenu zielonego przy ul. Św. Wawrzyńca) na organizację grudniowego jarmarku świątecznego. Z kolei 19000 zł zostało przekazane na rekultywację i utrzymanie zieleni jeszcze w tym roku, a 1000 zł na czyszczenie i konserwację tablic informacyjnych.
Następna sesja odbędzie się 14 września o 18 lub 18.30 w Szkole Podstawowej nr 23. Zapraszamy!

COMMENTS ARE OFF THIS POST