L sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 29. czerwca – w dniu imienin patronów Miasta Poznania – odbyła się 50. sesja Rady Osiedla Jeżyce.
W ramach obrad:
👉 wyraziliśmy negatywne stanowisko wobec projektu zmian w układzie linii autobusowych w zakresie zmiany trasy linii 191. Z kolei wydłużenie linii 121, aby połączyła Ogrody przez ul. Św. Wawrzyńca z Rondem Kaponiera oceniamy jako bardzo dobry i zgodny z wcześniejszymi postulatami Osiedla. Jednak planowane oparcie całej komunikacji w tym rejonie (gdzie w odległości nie większej niż 300 m mieszka lub będzie mieszkać kilka tysięcy osób) tylko na jednej linii obsługiwanej minibusami o niskiej częstotliwości będzie bardzo ograniczoną ofertą dla pasażerów. Dlatego postulujemy, aby zastąpić minibusy większymi pojazdami lub zwiększyć taktowanie projektowanej trasy linii 121.
Zwróciliśmy także uwagę, że na nowej ul. Św. Wawrzyńca wybudowano trzy pary nowoczesnych przystanków oraz śluzę pozwalającą skręcić autobusom w tunel na Sołacz. Po wprowadzeniu planowanych zmian taka infrastruktura byłaby wykorzystywana w niewielkim stopniu.
👉 po długiej dyskusji zaopiniowaliśmy pozytywnie z uwagami dokumentację dot. modernizacji ulicy Słowackiego na odcinku pomiędzy ul. Kraszewskiego i ul. Wawrzyniaka. Projekt zakłada zwiększenie powierzchnię zieleni, utworzenie placu przed szkołą oraz zmianę organizacji ruchu. Wątpliwości wzbudziło zmniejszenie liczby miejsc postojowych – oceniane na ok. 10-15 sztuk – jednak poprawa warunków dla zieleni oraz kwestie bezpieczeństwa zdecydowały o pozytywnej opinii.
W trakcie remontu zostanie użyta kostka pochodząca z pl. Kolegiackiego. Poprosiliśmy o rozważenie ułożenia tej kostki klinkierowej w „jodełkę”.
👉 zawnioskowaliśmy do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie miasta środków na zadania, których koszt wielokrotnie przekracza środki, jakimi dysponuje Osiedla Jeżyce. Wskazaliśmy jako priorytetowe przebudowę ulicy Kraszewskiego na odc. Słowackiego – Rynek Jeżycki, przebudowę wnętrza owalnicy ul. Kościelnej, przebudowę skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Gajowej oraz budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Szamarzewskiego i Polnej.
👉 na wniosek mieszkańców przyjęliśmy uchwałę, w której zwróciliśmy się o zamontowanie progów zwalniających na ul. św. Wawrzyńca, w rejonie przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy przystanku autobusowym „Św. Wawrzyńca” w kierunku Os. Kopernika na wysokości Osiedla Goplana.
👉 zgłosiliśmy uwag do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania oraz systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Poprosiliśmy m.in. o częstsze opróżnianie i mycie koszy na śmieci, a także zwiększenie częstotliwości mycia ulic, w szczególności chodników.
👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zagospodarowania pasa drogowego ul. Sienkiewicza od ul. Reja do ul. Kochanowskiego. Wynika to z planowanej realizacji projektu zakładającego wprowadzenie zieleni na tym obszarze, który został wybrany w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w 2020 roku.
👉 powołaliśmy Annę Kapczyńską na stanowisko redaktor naczelnej czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce”. Dotychczasowy redaktor Marek Jerzak pozostanie w składzie redakcji pisma. A. Kapczyńska będzie realizowała swoje zadania nieodpłatnie.
Letnia edycja Rynku Rozmaitości Jeżyckich została wg szacunków odwiedzona przez 3,5 tys. osób. Kolejna edycja odbędzie się w grudniu.
Jeszcze w tym roku wyremontowany zostanie skwer u zbiegu ul. Kościelnej i Poznańskiej. We współpracy z inwestorem prywatnym pojawi się tam więcej zieleni.

COMMENTS ARE OFF THIS POST