Konkurs: Zielona Ławeczka

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zachęca do udziału w VI edycji ogólnopolskiego konkursu grantowego „Zielona Ławeczka” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Celem Konkursu jest zazielenienie publicznie dostępnych przestrzeni sąsiedzkich, stworzenie małych ogródków, miejsc do odpoczynku i spotkań, rewaloryzacja zieleni, jak i nawiązywanie i budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami. Co istotne, w konkursie mogą brać udział minimum 5 osobowe grupy sąsiedzkie z otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy, w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, co umożliwia zaangażowanie w działanie szerokiego grona mieszkańców.

Udział w Konkursie opiera się na 6 zadaniach, za które Komisja Konkursowa będzie przydzielała punkty, są to m.in.: zbudowanie zespołu, wybór i opis miejsca do modernizacji, przygotowanie planu aranżacji terenu wraz z projektem i kosztorysem, konsultacja społeczna projektu, przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz przygotowanie harmonogramu pielęgnacji. 

Najlepiej ocenione projekty otrzymają grant na realizację i ławkę parkową. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1650 zł brutto, składa się z nagrody pieniężnej (o wartości 1200 zł brutto) i ławki parkowej (o wartości 450 zł brutto). Dodatkowo w ramach konkursu każdy Zespół będzie miał możliwość skonsultowania stworzonego projektu z ekspertami konkursu, tj. architektami krajobrazu SGGW.

Termin na zarejestrowanie Zespołu Sąsiedzkiego oraz przesłanie zgłoszenia upływa dnia    17 maja br. Wszystkie niezbędne informacje oraz terminy znajdą Państwo na stronie: https://zielonalaweczka.pl/.


COMMENTS ARE OFF THIS POST