READING

Konkurs: Odmień swoje podwórko 2020

Konkurs: Odmień swoje podwórko 2020

Miasto Poznań po raz jedenasty organizuje akcję „Odmień swoje podwórko”, w tym roku pod hasłem „Zielone podwórka”. Celem akcji, która realizowana jest od 2010 roku, jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, założenia i formuła akcji musiały zostać zweryfikowane i dostosowane do bieżącej, trudnej i stawiającej przed nami nowe wyzwania sytuacji, dlatego też część projektowa akcji zaplanowana została w nowej formule konsultacji zdalnych.

W tym roku, w sposób szczególny założono, aby ideę zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższą okolicę połączyć z działaniami, które poprzez zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie, poprawiają miejski mikroklimat i przyczyniają się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu. W literaturze fachowej działania te nazwane są rozwiązaniami opartymi na przyrodzie lub inspirowanymi przyrodą (ang. nature-based solutions), które dostarczają korzyści zarówno natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.

Akcja niezmiennie skierowana jest do użytkowników, właścicieli i zarządców terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja będzie okazją do rozpoczęcia przeobrażeń tych terenów w oparciu m.in. o zieleń i inne ekologiczne rozwiązania, poprawy stanu ich zagospodarowania, podniesienia jakości ich estetyki, aby stały się one atrakcyjnymi i przyjaznymi miejscami do budowania dobrych relacji społecznych.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin akcji znajduje się na stronie: http://poznan.pl/odnowa w zakładce „Odmień swoje podwórko”.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 7 czerwca 2020 r.

Poprzednie akcje

http://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/odmien-swoje-podworko,p,38552,38582.html


COMMENTS ARE OFF THIS POST