READING

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju ...

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035

Uprzejmie informujemy, że od 30 kwietnia do 21 maja 2020 roku odbywają się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035, które prowadzi Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Celem dokumentu jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz  zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Strategia ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych.

Dokument kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:

  • rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • propozycje Stref Czystego Transportu;
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin.

 

Zakończenie prac nad Strategią planowane jest w wakacje 2020 roku. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest bardzo istotny.

Finalnie Strategia służyć będzie również realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z projektem Strategii można się zapoznać od 30 kwietnia 2020 roku na stronie konsultacyjnej. Od tego dnia będzie również możliwość przesyłania swoich uwag do projektu.


COMMENTS ARE OFF THIS POST