Kiedy odnowimy Rynek?

Najważniejsze miejsce Jeżyc czeka od lat na przebudowę. Rynek Jeżycki to nie tylko nasi ulubieni sprzedawcy i świeże warzywa, ale też woda ściekająca na głowę ze straganów, druty wystające z daszków, a wieczorami – miejsce odstraszające przechodniów. Dodatkowo – żeby z zapadniętej jezdni wsiąść do tramwaju, warto mieć drabinę. Kiedy doczekamy się zmiany?

O tym rozmawialiśmy niedawno na spotkaniu zorganizowanym na naszą prośbę przez prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, w którym uczestniczyli też m. in. dyrektor ZTM Jan Gosiewski, prezes zarządu spółki Targowiska Iwona Rafińska i radny Łukasz Mikuła. Przypomnieliśmy jeżyckie postulaty dotyczące przebudowy rynku i procedury jego przygotowania (https://tinyurl.com/rj-postulaty).

Ryc. 1. Fragment jednej z wizualizacji przygotowanej przez pracownię Decone na zlecenie spółki Targowiska w 2019 r., ilustrujący proponowaną wizję zagospodarowana płyty Rynku Jeżyckiego.

Wskazaliśmy, że projekt koncepcyjny (a w zasadzie wizualizacje i rzut) przygotowane przez Decone na zlecenie spółki Targowiska są niewystarczające do zrealizowania inwestycji i wymagają znaczącego przepracowania w ramach szerszego projektu z następujących powodów:

  1. Koncepcja zawiera rozwiązania, które zostały ocenione pozytywnie oraz takie, do których Rada Osiedla zgłosiła istotne uwagi, zebrawszy opinie mieszkańców i bazując na wynikach konsultacji społecznych z 2017 r.
  2. Koncepcja obejmuje kilka wizualizacji i rzutów – brak w niej część opisowej i wielu informacji
  3. Zasadniczym ograniczeniem koncepcji było to, że dotyczy jedynie wąsko rozumianej płyty rynku, podczas gdy potrzebne jest potraktowanie obszaru leżącego między czterema rynkowymi pierzejami, wraz z otaczającymi je ulicami jako funkcjonalnej i estetycznej całości i stworzenie opracowania, które połączy kwestię zagospodarowania płyty z zagospodarowaniem otaczających ją ulic.
  4. W międzyczasie założenia procedury z lat 2017-19 oraz projekt drogowy przygotowany w tamtym czasie się zdezaktualizowały na skutek odsunięcia przez Miasto przebudowy ul. Dąbrowskiego o 8-10 lat. Oznacza to m. in., że nie ma potrzeby budowy zbiornika retencyjnego (co zwiększa możliwości podczas projektowania płyty), nie trzeba trzymać się ówczesnych założeń drogowych oraz nie ma możliwości budowy przystanków tuż przy płycie rynku – na Dąbrowskiego muszą pozostać rozsunięte (ale wiedeńskie), a na Kraszewskiego przesunąć się jeszcze w stronę Słowackiego w formie antyzatok. Taka lokalizacja przystanków jest niekorzystne z perspektywy tworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz wymaga dobrego poprowadzenia alejek targowych, które połączą rozsunięte przystanki, natomiast jednocześnie otwiera pewne znakomite możliwości, jak odtworzenie w miejscu dotąd istniejących/planowanych przystanków szpalerów drzew oraz zrównanie poziomu płyty rynku z poziomem ul. Prusa, Kraszewskiego i Rynek Jeżycki.

 

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że nie odbędzie się planowany wcześniej konkurs studencki na zagospodarowanie płyty rynku i zaproponowaliśmy realizację otwartego konkursu. Prezydent Wiśniewski chciałby, aby taki konkurs (lub ewentualnie dialog techniczny) był już powiązany z przystąpieniem do realizacji inwestycji. Czekamy teraz na spotkanie, na którym odbędzie się aktualizacja wytycznych dla inwestycji i ustalenie procedury i terminarza dalszych prac. W międzyczasie pracownia Decone wprowadza uzupełnienia i poprawki do swojej koncepcji, a ulepszone w ten sposób materiały będą mogły zostać wykorzystane podczas konkursu i dalszych prac nad projektem.

Wiadomo już też, że w 2021 r. mają się pojawić przystanki wiedeńskie od strony ul. Dąbrowskiego (w miejscu istniejących przystanków), natomiast dla ul. Kraszewskiego ZTM dysponuje już pozytywnie zaopiniowaną przez Osiedle Jeżyce koncepcją budowy antyzatok przystankowych (wysuniętych przystanków, pozwalających komfortowo wsiadać do tramwajów i autobusów), które mają znaleźć się między ul. Słowackiego i Rynek Jeżycki, wkomponowane w projekt przebudowy płyty i jej otoczenia. Brak realizacji przebudowy ul. Dąbrowskiego i tym samym – rezygnacja z rozsuwania torowiska sprawił, że z punktu widzenia poruszania się tramwajów i autobusów według analizy ZTM nie ma możliwości zlokalizowania przystanków wiedeńskich lub antyzatok przy ul. Kraszewskiego bezpośrednio przy płycie Rynku. Jednakże przesunięcie ich w stronę Słowackiego pozwoli na zastosowanie antyzatok, dzięki czemu przy tej ulicy będzie mógł zostać poszerzony o ok. 1,5m, co daje też nadzieję na wspomniane nasadzenia drzew.

Ryc. 2. Koncepcja przystanków tramwajowych przy ul. Kraszewskiego w formie antyzatok – materiały przygotowane przez ZTM.

Liczymy na szybkie działania władz i urzędu miasta i posunięcie naprzód sprawy odnowienia tej kluczowej dla Jeżyc przestrzeni publicznej!


COMMENTS ARE OFF THIS POST