READING

XLVI sesja Rady Osiedla Jeżyce

XLVI sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 16 lutego w Szkole Podstawowej nr 23 odbyła się XLVI sesja Rady Osiedla Jeżyce. W trakcie obrad:
👉 przyjęliśmy sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
👉 przedyskutowaliśmy możliwości wprowadzenia zieleni na ul. Zeylanda – będziemy wnioskować o przygotowanie projektu takiej inwestycji w kolejnych latach.
👉 nie uwzględniliśmy wniosku Zarządu Zieleni Miejskiej o zadysponowanie 10 000 zł na zamykanie furtek placu zabaw na pl. Asnyka. ZZM poinformował o wnioskach mieszkańców o przywrócenie zamykania placu zabaw na pl. Asnyka na noc. ZZM obserwuje akty wandalizmu – niszczone są ławki, kosze, elementy systemu nawadniania, tablice oraz krzewy. Jednocześnie ZZM poinformował, że wysłał pisma z prośbą o zwiększenie patroli w tym rejonie do Policji i Straży Miejskiej. W trakcie dyskusji uznaliśmy, że Osiedle dysponuje zbyt małymi środkami, aby finansować takie prace. Teren powinien być monitorowany przez Straż Miejską. Ponadto inne obiekty tego typu nie są zamykane.
👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Stefana Żeromskiego i Botanicznej w Poznaniu. Teren ten graniczy z obszarem osiedla Jeżyce.
👉 zapoznaliśmy się z planami kulturalnymi na tej rok – m.in. zostaną zorganizowane dwie imprezy plenerowe w ramach Rynku Rozmaitości Jeżyckich – w czerwcu i w grudniu. Niezależnie od tego odbędą się także Dni Jeżyc.
👉 omówiliśmy stan prac nad planowanym placem zabaw przy ul. Mylnej 38 – zorganizowane zostanie spotkanie w sprawie wyznaczenia drogi dojścia z ul. Mylnej do terenu przyszłego placu i związanej z tym konieczności przeniesienia wiaty śmietnikowej.
👉 wyznaczyliśmy radną Annę Sarbak na przedstawicielkę Osiedla, która weźmie udział w roli ekspertki z głosem doradczym w pracach komisji konkursowych i opiniowaniu wniosków w konkursach ofert organizowanych przez Gabinet Prezydenta.
👉 powołaliśmy Helenę Zadumińską na przewodniczącą Komisji Kultury i Spraw Społecznych.
👉 pozytywnie zaopinowaliśmy zgłoszenie sierż. szt. Judyty Kuźmy do konkursu „Najlepszy Dzielnicowy Miasta Poznania”.
👉 zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu następnej sesji w trybie zdalnym.
(MK)

COMMENTS ARE OFF THIS POST