VII Sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 5 września br. odbyła się siódma sesja Rady Osiedla Jeżyce. Gościliśmy tym razem w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 107. Powitała nas tam dyrektor placówki mgr Jolanta Szymkowska, która krótko przedstawiła sytuację szkoły oraz plany na najbliższe lata. Już wkrótce ruszy remont XIX-wiecznego gmachu szkoły, dzięki któremu odzyska on dawny blask.

Na sesji obecna była także Radna Miasta Marta Mazurek, która przedstawiła założenia polityki równościowej i zachęciła do ich stosowania także w działalności osiedlowej.

Ponadto na sesji:

>>> zawnioskowaliśmy do miasta o instalację kamer monitoringu w miejscach wskazanych przez mieszkańców, którzy skarżą się na zakłócanie porządku – picie alkoholu, dewastacje, zaśmiecanie i lekceważenie ciszy nocnej. Wskazaliśmy potrzebę monitorowania narożnika ulic Kraszewskiego i Szamarzewskiego, południowej strony placu Asnyka oraz okolic placu zabaw na ul. Mickiewicza. Doświadczenia innych osiedli pokazują, że instalacja takich kamer pozwala o kilkadziesiąt procent zmniejszyć liczbę nieprawidłowych zachowań.

>>> opiniowaliśmy projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszego miasta. Pozytywnie zaopiniowaliśmy zmniejszenie liczby pozwoleń na sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych, natomiast negatywnie propozycję zwiększenia liczby miejsc sprzedaży napojów zawierających do 18% alkoholu. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi do 18% osiągnęła dotychczasowy limit i uważamy, że następstwem takiej sytuacji nie powinno być zwiększanie limitu, ale utrzymanie obecnego stanu. Będzie to zgodne z zaleceniami organizacji zajmujących się problemami alkoholowymi, które alarmują o niepokojącym wzroście spożycia alkoholi w Polsce.

>>> pozytywnie zaopiniowaliśmy wszystkie projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiej z terenu Jeżyc i dopuszczone do głosowania. Cenimy oddolne inicjatywy i zachęcamy do ich podejmowania!

>>> powierzyliśmy organizację punktu do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim organizacji pozarządowej Centrum Bukowska/WRK.

>>> przeznaczyliśmy nierozdysponowane środki z tegorocznego budżetu na utrzymanie placu zabaw przy ul. Kadłubka, na którym wymagana jest m.in. wymiana niektórych urządzeń i naprawa ogrodzenia.

 

Podsumowanie sporządził: Marcin Kucza. 


COMMENTS ARE OFF THIS POST