Szporty zapómniane na Placu Asnyka

Już wew sobote 9.10.2021 punkt o dziesiunty zaproszómy na Palc Asnyka gdzie odbydzie sie

„Rumel na fogelce”, który mo na celu promowanie poznańskich szportów i gier zapumnianych.

Tych co chcum posiuńść wiedze skund tyn cołki cyrk sie wziun.

Co to jest rumel?

Czymu akuratnie jest un na fogelce?

Kto go tak rychtyg wymyśluł ?

Muszum mnie wew sobote wzińć dzieś na bok na spytki.

Nie byde tero pisoł skund żym wynoroł te wszystkie retyntata do zapumnianych szportów, z kim rzym brawyndziół i jakich ekszpertów o rade żym pytoł, coby „Rumel na fogelce” buł z jedny struny jak najbarzy po starymu, ale tyż z nowomodnym akcyntym.

Wszechno to wymyślune jest przecie po to, coby szpeniole stary daty, co im już kłaki razym z knopami ze starości powylatywały i niegdysiejsze pikne, mele, co ikry jak dawni nie majum i do zabawy wew migane sie nie polum, mogły zez łezkum wew ślypiu powspuminać dawniejsze czasy. Aby przypumniały se i pokozały małym gzubkum, co ino na facebokach siedzum, abo jak te ptoszki  ćwirkajum na twiterach i cingim wew chacie siedzum, że na fogelce to dopiro jes szpas.

Mum nadzieje, że udo Wum sie Wiaruchno kochano, dzieciary do niegdysiejszych szportów przekunać i zez chaty na fogelke wyciungnuńć. Żeście jeszczyg do kuńca nie zramoreli i że pokożecie łegarum jaki trza mieć dobry ślyp, coby wew dołek pudołkiem po wikspaście trafić.

A jak już gzubki zacznum grać wew sztekla, cipe abo banioki i insze stare gry na dworze, nie drzyjcie na nie kalafy jak przyjdum unorane, abo jak wum przyjdzia za wyczaśnintum szybe sumsiadowi zrobić zadość.

A na kuniec anegdoda, szczyro od serca ku roztropności i rozwadze: Dawno tymu , jedyn z naszy eki, jak buł małym kneiderkim, po zabłunkanygo dracha na glubke właziół. Drobka się hejbła, gzybek zlecioł na zimie i wytknuł se gire w gloźnie. Matka wzinła go do mundry coby mu gire nastawiuła. Chłoposzek dar się w niebogłosy i beczoł bo spuchninto gira go bolała. A mundro co to miała rułe niby nic powiado:  Nie drzyj tak kalafy, bo zaro boleć przestanie, a girum i sińcami to się nie martw. Pamintej ino, że lotanie po dworze za fuchum albo drachytum to bezcynny szkarb, nie tylko dlo samygo zdrowia, ale i dlo mindzyludzkich relacji.

Szak tak.

Na Fogelke zaproszumy

Sobota godzina 10 00 Plac Asnyka:

wew programie:

10 00 – 10 30 lejba gwary dlo knajderków

10 30 – 12 00 poznańskie szporty zapómniane wew tym czasie bydymy;

  • kulać felge
  • szczylać ze sznajdery
  • gibać na oryginalny hulajpecie na łożyskach
  • grać wew dołki
  • grać wew banioki
  • łazić na krukwiach
  • grać wew cymbergaja

po kuncercie:

13  00 – 13 30 lejba gwary dlo szpenioli

wrynczynie nagród

i jeszczyg ekstra:

  • gra wew sznurek
  • piekło niebo
  • wasztaty heklowania

 A bez cołki czas znaczy się łod 10 00 – 14 00 każdyn jedyn z Wos bydzie móg wzińć udział wew pirszym gwarowym queśćie. Nazwali my go Hulajpetum bez Jeżyce. Bez to tyż każdyn kto na questa przyjedzie na hulajpecie dostanie ekstra podarek.


COMMENTS ARE OFF THIS POST