READING

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 7 października odbyła się XXX sesja Rady Osiedla Jeżyce. W jej trakcie:
👉– pozytywnie zaopiniowaliśmy proponowany przebieg linii 191, która ma pojechać nowym odcinkiem ul. Św. Wawrzyńca. Proponowana wcześniej linia 160 nie będzie możliwa do realizacji z uwagi na brak możliwości skrętu z ul. Niestachowskiej w Św. Wawrzyńca. Jednocześnie zawnioskowaliśmy o wyznaczenie linii łączącej rejon ul. Św. Wawrzyńca z centrum miasta oraz oszacowanie ewentualnych kosztów dostosowania infrastruktury, gdyby taka linia miała korzystać np. z ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, na których obecnie nie ma przystanków autobusowych.
👉– pozytywnie zaopiniowaliśmy koncepcję skweru przy ul. Jeżyckiej. Wybrany wariant zakłada dwie łukowate ławki wokół niewielkiego placu, nowe nasadzenia drzew i innych roślin (w tym kwitnących rabat) oraz montaż zbiornika na deszczówkę i domku na owadów.
👉– zawnioskowaliśmy do Prezydenta o wskazanie jednostki koordynującej prace nad realizacją wyłonionego w konkursie projektu odnowienia ul. Kościelnej i zapobieżenie działaniom prowadzącym do zagospodarowania ulicy niezgodnego ze wskazaną koncepcją. W ostatnim czasie między jezdniami ul. Kościelnej pojawiły się stacja gazowa i komora ciepłownicza, które wpłyną na przyszły kształt tej przestrzeni i dlatego należy przeciwdziałać dalszemu chaotycznemu zagospodarowywaniu tego terenu.
👉– zawnioskowaliśmy do Prezydenta o wskazanie jednostki, która podejmie się zagospodarowania terenu między ul. Mickiewicza a Roosevelta. Obok realizowanej inwestycji deweloperskiej może powstać ogólnodostępny teren z placem zabaw, ale odpowiednia jednostka urzędu miasta musi wybrać właściwy wariant jego realizacji. Podobnie jak w przypadku ul. Kościelnej zaproponowaliśmy, aby zajęło się tym Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
👉– rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia Jeżyckiego Centrum Kultury dotyczących dofinansowania Centrum Inicjatyw Lokalnych – obecnie nie możemy zagwarantować środków dla tej instytucji, ale w razie pojawienia się niewykorzystanych środków jeżycki CIL będzie rekomendowany do ich otrzymania.
👉– zawnioskowaliśmy o upamiętnienie historii i społecznego znaczenia kamienicy przy ul. Szamarzewskiego 21 w Poznaniu, jako ostatniej odzwierciedlającej klimat dawnych powojennych Jeżyc. Niedługa rusza jej remont i warto zachować np. belkę z charakterystycznym napisem.
Notatkę sporządził: Adam Dzionek

COMMENTS ARE OFF THIS POST