Sprzątanie Świata 2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta serdecznie zaprasza do udziału w 27. edycji Sprzątanie Świata 2020, która odbędzie się w dniach 18 – 19 – 20 września 2020 r.  

Partnerem tegorocznej akcji jest Związek Międzygminny GOAP, który będzie odpowiedzialny za organizację odbioru, transportu i zagospodarowania zebranych przez wolontariuszy odpadów.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w akcji prosimy o kontakt na adres: Osiedle_Jezyce@um.poznan.pl


W związku z pojawiającymi się sytuacjami podejmowania spontanicznych akcji oddolnych polegających na sprzątaniu wybranych części miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania uprzejmie informuje, że nie posiada możliwości organizacyjnych oraz finansowych pozwalających na każdorazowy odbiór zebranych odpadów. Do zadań naszego Wydziału należy koordynowanie dwukrotnie w ciągu roku akcji proekologicznych, które są w całości przygotowane pod kątem odbioru i zagospodarowania odpadów. Poza tymi dwoma wydarzeniami, Wydział Gospodarki Komunalnej nie firmuje i nie koordynuje żadnych działań prowadzonych przez mieszkańców miasta. 

Należy jednak uznać za niezwykle budujące podejście mieszkańców miasta, którzy poświęcają swój wolny czas na podnoszenie estetyki miasta. Przy podejmowaniu oddolnych inicjatyw prosimy o uszanowanie zasad i reguł, na podstawie których opiera się nasza praca.

Wychodząc naprzeciw chęciom mieszkańców podejmujących tego rodzaju działania, prosimy o dostosowanie się poniższych wytycznych:

− w pierwszej kolejności prosimy o wskazanie terenu, który jest przewidziany do sprzątania,

− pracownicy naszego Wydziału sprawdzą, kto jest jego właścicielem (uwaga: nie podajemy informacji o prywatnych właścicielach terenu, wówczas akcję należy przenieść w inne miejsce),

− otrzymują Państwo dane kontaktowe do jednostki dysponującej terenem w celu omówienia szczegółów (akceptacja działań, deklaracja zapewnienia odbioru odpadów),

− jeśli podczas akcji niezbędne będą worki na odpady, można je otrzymać w naszym wydziale po wcześniejszym umówieniu (podczas odbioru prosimy o zachowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowanie środków ochrony osobistej); zachęcamy jednak do korzystania z własnych worków, co pozwoli ograniczyć wzajemny kontakt;

− podczas sprzątania zalecamy korzystanie z grubych rękawic roboczych lub ogrodowych, o które należy zadbać we własnym zakresie. 

Prosimy pamiętać, że prowadzenie akcji musi odbywać się w oparciu o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa w związku z panującym koronawirusem.


COMMENTS ARE OFF THIS POST