READING

Powołano nowe władze w Radzie Osiedle Jeżyce

Powołano nowe władze w Radzie Osiedle Jeżyce

Na dwóch pierwszych sesjach Rady Osiedla, zgodnie ze obowiązującym statutem powołano nowe władze. Przewodniczącą Rady Osiedla Jeżyce została Aleksandra Sołtysiak-Łuczak Na stanowisko wiceprzewodniczących powołano: Jacka Piotrowskiego i Michała Rappa.

Powołano również zarząd ROJ. Przewodniczącym zarządu został Filip Schmidt, a wiceprzewodniczącymi: Wojciech Augustyniak, Marcin Halicki, Ewa Łowżył i Grzegorz Pakulski.

W celu realizacji najważniejszych stałych zadań rady stworzono dwie stałe komisje:

Komisja do spraw infrastruktury w składzie: Barbara Rapp (przewodnicząca), Wojciech Augustyniak, Michał Czepkiewicz, Stanisław Gorzelańczyk, Aleksander Raźniewski, Piotr Urbaniak.
Celem komisji infrastruktury jest stały nadzór nad kwestiami inwestycji realizowanych na Jeżycach. W szczególności dotyczy to kwestii opiniowania inwestycji drogowych, chodników, miejsc parkingowych, zielenii miejskiej. Drugim zadaniem jest opiniowanie planów miejscowych i warunków zabudowy dotyczących inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych.

Komisja do spraw społecznych, edukacji i kultury w składzie: Michał Rapp (przewodniczący), Stanisław Gorzelańczyk, Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Anna Sarbak, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Agata Wojtczak, Danuta Żurkiewicz, Leszek Żurkiewicz.


COMMENTS ARE OFF THIS POST