Mniejszy hałas na Kościelnej

📣 Po zgłoszeniu mieszkańców Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przeprowadził postępowanie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu powodowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana.⛪️
Pomiary akustyczne wykonane przez akredytowane laboratorium wykazały przekroczenia. W związku z tym wydano decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, która zobowiązuje Parafię do dotrzymania dopuszczalnych wartości.🔕
(AD)

COMMENTS ARE OFF THIS POST