READING

Konsultacje „Poznańskiego Programu Wspierani...

Konsultacje „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025”, w tym w szczególności kierunków i zadań, które będą realizowane do 2025 roku przez Miasto Poznań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii mieszkańców na temat przedstawionego projektu.

Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej ma na celu rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będącym w różnych sytuacjach. Dotyczy zarówno rodzin wymagających wsparcia, rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych.

Konsultacje społeczne potrwają od 11 do 25 kwietnia 2023 roku.

Projekt dokumentu, będący przedmiotem konsultacji oraz formularz do składania propozycji i uwag znajduje się na naszej stronie www.poznan.pl/konsultujemy


COMMENTS ARE OFF THIS POST