READING

XLVII sesja Rady Osiedla Jeżyce

XLVII sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 18:00 odbyła się XLVII sesja Rady Osiedla Jeżyce. W trakcie sesji:

👉– omówiliśmy temat projektowanej linii elekroenergetycznej w poprzek ul. Kościelnej. Według wykonanego planu ochrony zieleni oraz informacji od projektanta nie będzie ona kolidowała z przyszłymi nasadzeniami miedzy jezdniami ulicy Kościelnej. Kabel będzie układany bezwykopowo metodą przecisku, aby zminimalizować ingerencję w teren. Zaopiniowaliśmy pozytywnie omówiony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag, które dotyczą przede wszystkim ochrony istniejących drzew oraz przyszłych możliwości uzupełnienia szpaleru drzew. Oczekujemy także, że realizacja prac nie uszkodzi drzew.

👉– zawnioskowaliśmy do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o podjęcie działań mających na celu posadzenie drzew przy ul. Zeylanda. Obecnie przy tej ulicy rośnie tylko jedno niewielkie drzewo, ale po zachodniej stronie istnieje możliwość posadzenia drzew w długim gazonie, natomiast po wschodniej drzewa można posadzić w gruncie.

👉– pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Słowackiego na odc. Kraszewskiego – Wawrzyniaka). Projekt zakłada wyniesienie jezdni w rejonie wejścia do szkoły i zmianę sposobu parkowania na równoległe, aby zwolnić miejsce pod zieleń. Celem przebudowy jest zwiększenie przyjazności i bezpieczeństwa dla pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkoli położonych przy tej ulicy. Projekt pozwoli też na poprawę warunków siedliskowych zieleni i zwiększenie obszaru zajmowanego przez zieleń oraz zwiększy możliwości wykorzystywania tej przestrzeni na wydarzenia osiedlowe.

👉– zawnioskowaliśmy o przyjęcie do planu finansowego Zarządu Dróg Miejskich środków w wysokości 21 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wschodniej strony ul. Gajowej na odcinku między ul. Sienkiewicza a ul. Zwierzyniecką. Wcześniej Rada Osiedla wskazała tę ulicę do remontu, ale Zarząd Dróg Miejskich odmówił przyjęcia tego zadania ze względu na wystające korzenie drzew i konieczną zmianę rzędnych wysokościowych, a więc przebudowę, do której wykonania niezbędna jest dokumentacja projektowa. Z uwagi na duże znaczenie tej inwestycji Rada Osiedla przekazuje pozostałe środki, jakie są do dyspozycji na 2023 rok, na wykonanie tego zadania.

👉– zaktualizowaliśmy listę priorytetów w zakresie przebudowy ulic, finansowanych ze środków pochodzących z dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania na 2023 i 2024 rok. Priorytetową inwestycją na 2023 rok jest przebudowa ul. Słowackiego na odc. Kraszewskiego – Wawrzyniaka, której przygotowanie jest najbardziej zaawansowane. Budżet tej inwestycji przekracza jednak całą pulę przedmiotowych środków, dlatego nie można zrealizować innych inwestycji ze środków na 2023 rok. Wobec tego wskazaliśmy, aby z puli na 2024 rok w pierwszej kolejności została wykonana modernizacja ul. Wawrzyniaka na odcinku między ulicami Jackowskiego a Szamarzewskiego, która obejmie m.in. zmianę nawierzchni chodnika oraz odnowienie i poprawę warunków siedliskowych zieleni.

👉– zmieniliśmy listę priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych do realizacji w 2023 r. Wskazaliśmy w pierwszej kolejności remont nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza na wysokości budynku 21, pomiędzy dwoma wjazdami wraz z nimi. Następnie zostały wymienione remont nawierzchni chodnika na ul. Rodziewiczówny oraz remont nawierzchni jezdni ul. Asnyka.

👉– w zakresie tematów kulturalnych potwierdzony został termin kolejnej edycji Rynku Rozmaitości Jeżyckich – tym razem będzie to impreza dwudniowa, która odbędzie się w weekend 17 i 18 czerwca. Z kolei tematem przewodnim tegorocznych Dni Jeżyc będzie ruch i taniec.

👉– poruszyliśmy temat istniejącego na terenie Starego Miasta zakazu sprzedaży alkoholu po godz. 22, który być może będzie rozszerzony na inne tereny śródmiejskie. W kontekście Jeżyc obecni na sesji mieszkańcy i radni nie zgłaszali potrzeby wprowadzenia takiego zakazu, ale temat będzie jeszcze przedyskutowany z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

👉– zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu następnej sesji w trybie stacjonarnym.

Marcin Kucza

COMMENTS ARE OFF THIS POST