READING

Druga część LII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Druga część LII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 26 października 2023 odbyła się druga część LII sesji Rady Osiedla Jeżyce. Podczas obrad w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida:

👉Wyraziliśmy stanowisko w sprawie nowego stałego układu linii tramwajowych. Zwróciliśmy uwagę na obciążenie odcinka ul. Roosevelta między Mostem Teatralnym a ul. Roosevelta, gdzie planowane jest przekierowanie linii nr 13 oraz nr 16. Oznacza to, że na pojedzie tam siedem obciążonych linii o wysokiej częstotliwości, a to może powodować spore opóźnienia. Konieczne jest stałe monitorowanie priorytetu dla tramwajów na tych węzłach i wprowadzanie ewentualnych poprawek, aby tramwaje przejeżdżały maksymalnie szybko. Ponadto należy skoordynować godziny odjazdów tramwajów różnych linii z przystanków leżących na Jeżycach (zwłaszcza Rynek Jeżycki) tak, by nie odbywały się w podobnym czasie, lecz wzajemnie się uzupełniały, zapewniając jak najczęstszy takt, w tym także w soboty i dni świąteczne.

👉Zawnioskowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej, aby przy informowaniu o zmianach organizacji ruchu i remontach, zlecić Straży Miejskiej wkładanie ulotek za wycieraczki i do skrzynek pocztowych w budynkach położonych w pobliżu na 7 dni przed wdrożeniem zmian lub rozpoczęciem remontu, a także zawiadomić Osiedle, by mogło własnymi kanałami poinformować mieszkańców.

👉Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zagospodarowania pasa drogowego ul. Sienkiewicza od ul. Reja do ul. Kochanowskiego. Wcześniejsza wersja była już opiniowana w czerwcu br., a obecna różni się od niej drobnymi modyfikacjami w zakresie nasadzeń zieleni.

👉Wprowadziliśmy szereg zmian w planie finansowym Osiedla. W wyniku przesunięć:
– 8737 zł zostanie przeznaczone na organizację jarmarku świątecznego,
– 2000 zł będzie stanowiło dofinansowanie działalności Rady Młodzieżowych Jeżyków
– 20116,55 zł trafi do Szkoły Podstawowej nr 71, która przeznaczy je na rozbiórke przybudówki znajdującej się na terenie boiska szkolnego, a kolejne 5000 zł na organizację koła zainteresowań o tematyce bezpieczeństwa w internecie.

👉Mieszkańcy obecni na pierwszej części sesji tydzień wcześniej pytali o remont ul. Wawrzyniaka między Jackowskiego a Szamarzewskiego (który jest planowany do realizacji w przyszłym roku) oraz o konsultowanie projektów uchwał, które podejmuje Rada Osiedla.

(MK)


COMMENTS ARE OFF THIS POST