READING

Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W poniedziałek, 2 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady Osiedla Jeżyce, w trakcie której:
👉– przyjęliśmy projekt planu wydatków na 2022 r. Wskazaliśmy, aby naliczone dla Jeżyc środki zostały wykorzystane m.in. na opracowanie projektu przebudowy Słowackiego między Kraszewskiego a Wawrzyniaka, zakup i montaż ławek, remonty w szkołach oraz przedszkolach, wykonanie i realizację projektu placu zabaw przy Mylnej 38, zagospodarowanie terenu przy Jeżyckiej i Nad Bogdanką na wybieg dla psów, montaż urządzeń do street workout na pl. Asnyka, działania dla seniorów, organizację Dni Jeżyc oraz wsparcie inicjatywy Długi Stół. Już wkrótce opublikujemy dokładny opis przyszłorocznego planu.
👉– w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych wskazaliśmy do realizacji remont pomieszczeń przedszkolnych w przedszkolu nr 71, wymianę stolarki okiennej w przedszkolach nr 86 i 96, remonty sal dydaktycznych w SP 23 i 36 oraz wykonanie częściowej izolacji ścian fundamentowych w SP 71.
👉– w zakresie remontów miejskich chodników ze środków celowych wskazaliśmy konieczność odnowienia ulicy Wawrzyniaka na odcinku Jackowskiego-Szamarzewskiego.
👉– pozytywnie zaopiniowaliśmy listę zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców przedstawioną przez Zarząd Zieleni Miejskiej, która obejmuje prace nad zielenią na ul. Kościelnej, Św. Floriana, Kochanowskiego, Jeżyckiej, Dąbrowskiego i pl. Asnyka.
👉– środki z tegorocznej rezerwy przekazaliśmy na odtworzenie i założenie zieleni w pasach drogowych, w szczególności na ul. Jackowskiego, po zakończeniu prac remontowych zleconych przez ZDM.
👉– zawnioskowaliśmy do Rady Miasta Poznania o nadanie ulicom i skwerom powstającym w północno-zachodniej części Osiedla Jeżyce nazw nowopowstającym ulicom i skwerom nawiązujących bezpośrednio do poznańskiej gwary oraz regionalnych tradycji: Bambrów, Na szagę, Ku bimbie, Wichajster, Ejbrów z fyrtla, Za winklem, Hyćki, Plyndzy, Pyry poznańskiej, Jeżyckie podwyrko, Starego Marycha.
👉– przyjęliśmy stanowisko w sprawie konkursu na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów tzw. „Dziury Toruńskiej” przy ul. Roosevelta. Wskazaliśmy, że należy zwrócić uwagę na wpływ koncepcji na komfort zamieszkiwania, środowisko i sytuację komunikacyjną. Poprosiliśmy, aby w wytycznych znalazły się zapisy o ogólnodostępności tego terenu, przeznaczenia jego części na cele publiczne (w tym działania kulturalne), minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 40% czy uwzględnienia w koncepcji planów lokalizacji w tym rejonie przystanku kolejowego.
👉– zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji nr 29. Wskazaliśmy na dostępne w rządowych wytycznych rozwiązania, które minimalizują ubytek miejsc parkingowych oraz skracają długość przejścia bez wpływu na przepustowość ulicy.
👉– zawnioskowaliśmy o zmianę projektu zagospodarowania dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 36 w związku z projektowaną realizacją Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty przy ulicy Słowackiego 58/60 na taką, która zakłada zachowanie i przeznaczenie do remontu istniejącego boiska sportowego, wprowadzenie zieleni (nowe nasadzenia drzew i krzewów), lokalizację na dziedzińcu dwóch miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz szlabanu przy wjeździe na dziedziniec, zapewniającego kontrolę dostępu do terenu i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystającej z dziedzińca. Poprosiliśmy o przystąpienie do realizacji przebudowy dziedzińca niezwłocznie po zakończeniu przebudowy budynku po Szkole Podstawowej nr 92 na potrzeby CUWJO.
👉– zawnioskowaliśmy o skorygowanie projektu organizacji ruchu na ul. Jackowskiego i Gorczyczewskiego w związku z zaplanowanymi na ten rok ich remontami – zwróciliśmy uwagę, że w niektórych miejscach brakuje istniejących stojaków rowerowych, a w innych dochodzi do niezgodnego z przepisami postoju i przejeżdżania pojazdów przez chodniki i przejścia dla pieszych, co skutkuje niebezpiecznymi sytuacjami i zniszczeniami.
👉– zawnioskowaliśmy o poprawienie organizacji na ul. Mickiewicza poprzez wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni na wysokości budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miejscu, w którym obecnie ich brakuje.
👉– pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zmian tras linii komunikacyjnych w związku z planowanym oddaniem do użytku trasy tramwajowej na Naramowice przesłany przez Zarząd Transportu Miejskiego.
W sesji wzięła udział posłanka Joanna Jaśkowiak, która zgłosiła swoją gotowość do wsparcia ważnych jeżyckich spraw. Z kolei mieszkaniec ul. Rodziewiczówny zwrócił uwagę na powstające połączenie tej ulicy z ul. Św. Wawrzyńca, mimo że w uzasadnieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znalazł się zapis o zakazie takiego łączenia. Czekamy w tej sprawie na odpowiedź z Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu.

COMMENTS ARE OFF THIS POST