Zmiana lokalizacji stacji PRM

informujemy, że na nasz wniosek ZDM w porozumieniu z ZKZL i Pocztą Polską przeniosą stację rowerów miejskich z ul. Szamarzewskiego na teren przed placówka pocztową przy narożniku z Długosza w miejscu obecnego nielegalnego parkingu. Dzięki temu w strefie parkowania przywrócone zostaną 2 legalne miejsca parkingowe.


COMMENTS ARE OFF THIS POST