READING

XLIX sesja Rady Osiedla Jeżyce

XLIX sesja Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 18 maja 2023 r. o godz. 18:30 odbyła się XLIX sesja Rady Osiedla Jeżyce. Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida:

👉– podjęliśmy uchwałę ze stanowiskiem w sprawie braku zasadności wprowadzenia na obszarze Jeżyce zakazu sprzedaży detalicznej alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00. W dyskusjach oraz ankiecie na ten temat przeważyły głosy o braku wpływu zakazu na problemy związane z nadmiernym spożyciem alkoholu. Zakaz mógłby natomiast spowodować utrudnienia dla działającej na Jeżycach gastronomii.

👉– negatywnie zaopiniowaliśmy planowane przez Miasto zbycie nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 51. Zawnioskowaliśmy o ujęcie w budżecie Miasta środków na utrzymanie i rewitalizację kamienicy, która jest jednym z najstarszych tego typu zachowanych obiektów na obszarze Osiedla Jeżyce, w związku z czym trzeba dołożyć wszelkich starań, by budynek nie uległ zniszczeniu i został zachowany. Radni uznali, że jedynie pozostawienie kamienicy w miejskich rękach może to zagwarantować.

👉– negatywnie zaopiniowaliśmy planowane przez Miasto zbycie nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego pomiędzy posesjami 78 a 80. Wskazaliśmy, że Osiedle Jeżyce i jego mieszkańcy nie czerpią zysków z tytułu licznych prowadzonych tutaj inwestycji mieszkaniowych. Cały czas nie zakończono takich działań jak wykup terenów pozwalających na zlokalizowanie planowanego parku na północy Jeżyc oraz zamiany działek pozwalającej wykonać łącznik z placem publicznym między ul. Barańczaka a Dąbrowskiego i Polną. Zyski ze sprzedaży kolejnych miejskich nieruchomości nie zostały przeznaczone także np. na realizację przebudowy ul. Dąbrowskiego, która już od wielu lat wymaga gruntownego odnowienia.

👉– zaopiniowaliśmy pozytywnie z uwagami projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej” w Poznaniu. Zwróciliśmy uwagę m.in. na konieczność zróżnicowania w tekście MPZP zapisów dot. kąta nachylenia dachów stromych w odniesieniu do poszczególnych terenów oznaczonych symbolami MW i MW/U, a także wprowadzenie zapisu dotyczącego kolorystyki elewacji frontowych i dachów historycznej zabudowy. Wnioskujemy także o zakaz budowy nowych oraz rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejących parterowych budynków usługowych, handlowych i garażowych.

👉– zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o doprowadzenie do rozbiórki przez właściciela nieużytkowanych obiektów budowlanych zlokalizowanych przy ul. Strzałkowskiego 16-18 oraz uporządkowania terenu.

Przedstawiciele pracowni architektury krajobrazu zaprosili mieszkańców do udziału we wspólnym projektowaniu skweru u zbiegu nowego i starego odcinka ul. Św. Wawrzyńca. Zostaną zorganizowane warsztaty, o których miejscu i terminie poinformujemy w najbliższym czasie.

Mieszkańcy obecni na sesji poruszyli temat ul. Rodziewiczówny, gdzie pojawił się problem z wyznaczeniem miejsc parkingowych z uwagi na dużą liczbę wjazdów oraz bram.

Przedstawicielka Fundacji Kulturakcja opowiedziała o organizowanych przez tą organizację turniejach slamu poetyckiego, które odbywają się w Domu Tramwajarza. Najbliższe takie wydarzenie 1. czerwca o godz. 19:00.


COMMENTS ARE OFF THIS POST