XL sesja Rady Osiedla Jeżyce

21 lipca 2022 roku odbyła się XL sesja Rady Osiedla Jeżyce. Głównym punktem obrad był projekt planu wydatków na 2023 rok.
Dla Jeżyc na przyszły rok naliczono nieco ponad 750 tys. zł. Środki te postanowiliśmy przeznaczyć m.in. na:
👉 Urządzenie terenu zielonego u zbiegu starego i nowego odcinka ul. św. Wawrzyńca (50 000 zł)
👉 Utrzymanie zieleni w pasie drogowym (30 145 zł)
👉 Rekultywację zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM (54 736 zł)
👉 Nasadzenia zieleni w misach drzew na ul. Słowackiego (25 000 zł)
👉 Remediację terenu pod plac zabaw przy ul. Mylnej 38 (19 769 zł)
👉 Zakup, montaż i konserwacja ławek w miejscach uzgodnionych z ZDM (30 000 zł)
👉 Zakup, montaż i konserwacja „mówiących ławek” w miejscach uzgodnionych z ZDM (20 000 zł)
👉 Wprowadzenie zmian organizacji ruchu w miejscach uzgodnionych z ZDM (72 550 zł)
👉 Zakup i montaż stojaków rowerowych i słupków w miejscach uzgodnionych z ZDM (15 000 zł)
👉 Remont szatni w żłobku Kalinka (25 000 zł)
👉 Szkolny budżet obywatelski (9 000 zł)
👉 Festyn osiedlowy „Dni Jeżyc” (33 108 zł)
👉 Przegląd filmowy OFF Jeżyce (50 338 zł)
👉 Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych (12 000 zł)
👉 Działania aktywizujące społeczność senioralną (10 700 zł)
👉 Organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (15 000 zł)
👉 Rozszerzenie zakresu pomocy żywnościowej mieszkańców oraz ograniczenie marnotrawstwa żywności („Długi Stół”) (8 000 zł)
👉 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jeżyckiego referatu Straży Miejskiej (4 000 zł)
👉 Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania (31 000 zł)
👉 Zarezerwowane zostało także 207 tys. zł na wkład własny do projektu zgłoszonego w konkursie grantowym (modernizacja sali amarantowej wraz z foyer w Domu Tramwajarza).
💥 Ponadto w trakcie sesji:
👉 zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o ochronę terenów zielonych leżących pomiędzy starym i nowym odcinkiem ul. Św. Wawrzyńca oraz ul. Kościelną polegającą na niewydawaniu zgody na wycinkę drzew oraz objęciu tego obszaru miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym zostaną one oznaczone jako tereny zielone.
👉 ustaliliśmy listę zadań powierzonych w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych do realizacji w 2023 r. Wsparcie jest przewidziane dla trzech jeżyckich przedszkoli (nr 71, 86 i 96) oraz trzech szkół podstawowych (nr 23, 36, 71).
👉 ustaliliśmy listę priorytetów w zakresie remontów ulic ze środków celowych na 2023 rok. Wskazaliśmy konieczność remontu m.in. chodników na ul. Zwierzynieckiej, Janickiego , Nad Seganką i Rodziewiczówny oraz jezdni ul. Asnyka i Kraszewskiego.

COMMENTS ARE OFF THIS POST