READING

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 6 maja 2021 roku odbyła się XXV sesja Rady Osiedla Jeżyce. Obradowaliśmy w trybie zdalnym i w trakcie sesji:

– pozytywnie zaopiniowaliśmy wytyczne projektowe dot. Rynku Jeżyckiego. Jednocześnie poprosiliśmy u priorytetowe uwzględnienie kwestii komfortu korzystania z przestrzeni Rynku, jego dostępności z każdej strony oraz spójności architektonicznej i funkcjonalnej. Zawnioskowaliśmy o poszerzenie obszaru działań o odcinki ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, gdzie znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i gdzie będą one znajdować się po planowanych przebudowach oraz ul. Prusa między ul. Słowackiego a Rynkiem. Zwróciliśmy także uwagę na zaplanowanie przywrócenia drzew na ul. Kraszewskiego i Dąbrowskiego oraz zlokalizowanie zbiorczych tablic informujących o odjazdach pojazdów komunikacji miejskiej z przystanków położonych w rejonie Rynku oraz przyłączy umożliwiających organizację m.in. wydarzeń kulturalnych.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy poprawioną wersję koncepcji zagospodarowania ul. Kościelnej między stacją paliw a ul. Jeżycką. Wcześniejsze uwagi zostały uwzględnione w tej propozycji, a dodatkowo poprosiliśmy o wyjaśnienie kwestii zasilania wodą ogrodu deszczowego, uzupełnienie koncepcji o dodatkowe drzewa i zwiększenie gęstości pasa roślinności od strony jezdni oraz o wykorzystanie elementów małej architektury (ławek, lamp, koszy na śmieci) ze zwycięskiej konkursowej koncepcji.

– zawnioskowaliśmy o niezmniejszanie wysokości środków naliczonych dla Osiedla Jeżyce na lata 2022-2024, co ma być związane z planowaną zmianą algorytmu naliczania tych środków.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zmiany organizacji ruchu na istniejącym odcinku ul. św. Wawrzyńca od strony ul. Kościelnej, który zakłada wprowadzenie tam ruchu jednokierunkowego, a na zwolnionej części jezdni wyznaczenie miejsc parkingowych, co pozwoli zwiększyć ich liczbę w tym rejonie.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Kochanowskiego w rejonie między ul. Krasińskiego oraz ul. Dąbrowskiego, który zakłada odsunięcie miejsc parkingowych od skrzyżowań na wymaganą odległość oraz wydłużenie istniejących prostopadłych miejsc parkingowych. Wobec braku możliwości zmieszczenia tam dwóch pasów ruchu Miejski Inżynier Ruchu proponuje zastąpienie jednego pasa węższym kontrapasem rowerowym, a w ramach uwag poprosiliśmy o rozważenie wyznaczenia brakującego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i Krasińskiego (naprzeciwko wejścia do komisariatu policji) oraz zachowanie istniejących miejsc parkingowych na ul. Kochanowskiego za ul. Dąbrowskiego (na odcinku w kierunku ul. Słowackiego), gdzie zgodnie z przepisami parkowanie jest możliwe za przejściem dla pieszych.

– zawnioskowaliśmy o przekazanie dodatkowych środków na wykonanie badań gruntowych na terenie planowanego placu zabaw przy ul. Mylnej.

– pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek Szkoły Podstawowej nr 71 o zmianę przeznaczenia środków na wykonanie częściowej izolacji ścian fundamentowych i przesunięcie ich na wymianę całego wejścia głównego do szkoły.
– przyjęliśmy zmodyfikowany regulamin Rady Osiedla, który upraszcza głosowanie podczas sesji odbywanej w trybie zdalnym.

Sporządził: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST