READING

Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXIV sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 1. kwietnia odbyła się XXIV sesja Rady Osiedla Jeżyce. W trakcie obrad:

– zaopiniowaliśmy koncepcje zagospodarowania skweru przy ul. Jeżyckiej. Zaproponowaliśmy, aby w finalnej koncepcji uwzględniono rozwiązania zawarte w zaproponowanych koncepcjach tj. zacienienie od strony południowej, siedziska lub taras, mural oraz ścieżkę z kłodami zachęcającą do korzystania z terenu przez dzieci. Zwróciliśmy także uwagę na zaplanowanie odpowiedniego oświetlenia tego obszaru.

– zmieniliśmy uchwałę ws. środków przekazanych na teren przy ul. Nad Bogdanką, aby mógł zacząć już powstawać projekt zagospodarowania tego terenu oraz przekazaliśmy wytyczne do takiego projektu. Wskazaliśmy, aby urządzono tam wybieg dla psów z urządzeniami do zabaw, zachowano istniejącą zieleń oraz nasadzono nową i odpowiednio zabezpieczono, a także by ustawiono ławki i kosze na śmieci.

– przyjęliśmy stanowisko ws. planowanej zmiany sposobu zagospodarowania terenu dawnej SP nr 92 oraz boiska wykorzystywanego przez SP nr 36, w którym sprzeciwiliśmy się likwidacji istniejącego boiska szkolnego i zastąpienia go parkingiem. Poprosiliśmy o zorganizowanie spotkania władz Miasta, Wydziału Oświaty, placówek oświatowych i Osiedla na temat tego terenu.

– zdecydowaliśmy o przekazaniu środków na regularną dezynfekcję urządzeń na placu zabaw przy ul. Kadłubka.

– wyznaczyliśmy swojego przedstawiciela do miejskiego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Sporządził: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST