READING

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 14 stycznia odbyła się XXI sesja Rady Osiedla Jeżyce. W trakcie pierwszych w tym roku obrad:

– omówiliśmy zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku i ustaliliśmy radnych, którzy będą czuwać nad ich realizacją

– przekazaliśmy do realizacji zadanie polegające na wsparciu osób w kryzysie bezdomności poprzez m.in. doradztwo i szkolenia zawodowe oraz asystę

– przenieśliśmy 4 tys. zł z tegorocznej rezerwy budżetowej na montaż kolejnych 28 koszy na śmieci, które zostały zakupione jeszcze w zeszłym roku

– wskazaliśmy inwestycje w zakresie remontów i przebudowy ulic kwalifikujące się do finansowania z funduszu pochodzącego z dochodów ze stref płatnego parkowania. Poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o wycenę poszczególnych inwestycji i na tej podstawie na kolejnej sesji wskażemy priorytety do realizacji w tym roku, uwzględniając ich koszty i poziom zaawansowania poszczególnych tematów

– zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Wawrzyniaka, która przejdzie remont w tym roku. Zgłosiliśmy do niego kilka uwag dotyczących uwzględnienia czynnych wjazdów w bramy oraz zabezpieczenia chodników i okolic przejść dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem

– zawnioskowaliśmy, aby wraz z otwarciem nowego odcinka ul. Św. Wawrzyńca – który nie ma zaprojektowanych miejsc parkingowych – została zmieniona organizacja ruchu na dotychczasowym odcinku tej ulicy od strony ul. Kościelnej oraz na ul. Szczepanowskiego, Rodziewiczówny i fragmencie Janickiego w ten sposób, aby ruch odbywał się tam jednokierunkowo, a na pozostałej części jezdni wyznaczono miejsca parkingowe

– wskazaliśmy priorytetowe działania jeżyckim dzielnicowym – poprosiliśmy m.in. o przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu, dewastacjom i zaśmiecaniu terenów publicznych w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców oraz o zajęcie się problemami dotyczącymi jazdy rowerami po chodnikach, kradzieży rowerowych oraz nieprawidłowego parkowania (np. w okolicy skrzyżowania ul. Strzałkowskiego i Mansfelda)

– zaopiniowaliśmy zlokalizowanie pojemników do zbiórki małych elektroodpadów w takich miejscach, aby były one równomiernie rozmieszczone na terenie naszego fyrtla, tj. na ul. Polnej w pobliżu ul. Szamarzewskiego i ul. Jackowskiego lub przy przychodni na ul. Galla, na Rynku Jeżyckim lub przy Szkole Podstawowej nr 36, na ul. Jeżyckiej w rejonie Mylnej i Kościelnej lub Szkoły Podstawowej nr 23 oraz w pobliżu Starego Zoo

– zdecydowaliśmy o organizacji dyżurów radnych w formule on-line – będą one organizowane w trzeci czwartek każdego miesiąca, a najbliższy odbędzie się 21 stycznia. Wkrótce przekażemy więcej informacji wraz z zaproszeniem

Sprawozdanie sporządził Marcin Kucza.


COMMENTS ARE OFF THIS POST