READING

Sprawozdanie z IX sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z IX sesji Rady Osiedla Jeżyce

Za nami kolejna, już IX sesja Rady Osiedla Jeżyce! 7 listopada gościliśmy w przedszkolu Tęczowy Świat przy ul. Słowackiego. Poniżej przedstawiamy podsumowanie obrad przygotowane przez radnego Marcin Kucza:

👉 Jedną z najważniejszych uchwał była zmiana w planie wydatków osiedla na 2020 rok. Część z proponowanych przez nas zadań nie została przyjęta do realizacji przez wskazane jednostki miasta i dlatego:

1️⃣ W przypadku badanie ruchu na Jeżycach konieczne było przeniesienie zadania do realizacji przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
2️⃣ Organizacją Teatru Obywatelskiego zajmie się Wydział Kultury.
3️⃣ Za szkolenia dla nauczycieli będzie odpowiadał Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.
4️⃣ Środki w wysokości 30 tys. zł będą przeznaczone na opracowanie projektu modernizacji SP 71.
5️⃣ 30 tys. zł pozostaje zarezerwowane na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska-Dąbrowskiego i ul. Słowackiego na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego. W dalszej kolejności będziemy działać w kierunku przygotowania projektu oraz zabezpieczenia środków na realizację tego wyczekiwanego remontu. Niestety, póki co niemożliwa jest doraźna naprawa chodnika na ul. Wawrzyniaka oraz zabezpieczenie go przed niszczeniem (chodnika jest za wąski na zamontowanie słupków).
6️⃣ Zrezygnowaliśmy z przygotowania projektów przebudowy skrzyżowań Poznańska/Mylna i Jeżycka/Mylna na wyniesione równorzędne. Zwolnione środki zostały przeniesione m.in. na montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Galla, Poznańskiej, Jeżyckiej i Kościelnej. Poczekać także musi modernizacja skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej z ul. Gajową z uwagi na trwające przygotowanie do wyznaczenia dwukierunkowej drogi dla rowerów na ul. Zwierzynieckiej od ul. Gajowej do Ronda Kaponiera.
7️⃣ Pozostałe środki zostały dołożone do zadania dotyczącego utrzymania i dalszej rekultywacji zieleni położonej w pasie drogowym – także na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej.

👉 Zmieniony został także plan wydatków na ten rok – badanie terenu pod planowanym placem zabaw na ul. Mylnej 38 powinno zostać zrealizowane w przyszłym roku. Zwolnione pieniądze z tegorocznego budżetu zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół podstawowych nr 23, 36 i 71 oraz przedszkoli 71, 86 i 96.

👉 Zgłosiliśmy uwagi do kończącej się przebudowy ulicy Jackowskiego. Poprosiliśmy w nich o dostawienie koszy na śmieci, zabezpieczenie chodników i okolic skrzyżowań przed nielegalnym parkowaniem oraz sprawdzenie kątów najazdu na wyniesione skrzyżowania. Długo dyskutowaliśmy także o braku przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul Jackowskiego i Wawrzyniaka – może to budzić wątpliwości co do zasad i miejsca, w którym można bezpiecznie przekraczać jezdnię. Zgłosiliśmy do miasta potrzebę przeanalizowania możliwości wyznaczenia oznakowanych przejść dla pieszych.

👉 Otrzymaliśmy informację o idei wprowadzenia odpłatności za wstęp do Starego ZOO. Według wstępnych planów byłaby to symboliczna opłata, a jej wprowadzenie jest związane z brakiem możliwości uzyskiwania zwrotu podatku VAT przy obecnym systemie funkcjonowania. W dyskusji radni zgłosili wątpliwości co do takiego rozwiązania i dlatego będziemy chcieli rozmawiać z przedstawicielami ogrodu o wszystkich dostępnych możliwościach zanim wydamy opinię. Zależy nam na wypracowaniu długoterminowej strategii dla obecności Starego ZOO na Jeżycach.

👉 Nie ustajemy w działaniach mających na celu otwarcie dla mieszkańców placu zabaw przy ul. Mickiewicza – współpracujemy z miastem w celu wypracowania najlepszego sposobu na przewrócenie tego terenu do korzystania przez dzieci.

👉 W ramach programu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec zbieramy Wasze sugestie problemów, które powinniśmy poruszyć podczas najbliższego spotkania z Policją.

👉 Wyznaczyliśmy swojego przedstawiciela do prac nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Plan ma tworzyć jednolitą politykę działań w zakresie poruszania się w mieście tak, aby wszelkie przedsięwzięcia podejmowane przez miasto w zakresie transportu były ze sobą spójne.

👉 Wśród tematów zgłoszonych przez mieszkańców pojawiła się propozycja zamontowania tablicy pamiątkowej poświęconej Krzysztofowi Skubiszewskiemu na kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 35/37, gdzie mieszkał ten profesor prawa i polityk. Będziemy podejmować działania w tym celu.

👉 Na sesji gościliśmy radnego naszego miasta Łukasza Mikułę, z którym porozmawialiśmy o ważnych dla Jeżyc tematach, jak modernizacja Rynku Jeżyckiego, zagospodarowanie zieleni na ul. Kościelnej czy bezpieczeństwo na ul. Poznańskiej. Dziękujemy za wizytę i konstruktywną rozmowę!

Sprawozdanie sporządził: Marcin Kucza

COMMENTS ARE OFF THIS POST