READING

Poznański Targ Dobra 2022 – Zasiej Dobro

Poznański Targ Dobra 2022 – Zasiej Dobro

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Poznania do udziału w tegorocznej edycji Poznańskiego Targu Dobra, które jest świętem Organizacji Społecznych w naszym mieście. 

4 września 2022 godz. 10.-15.00

Podczas tegorocznej – XII edycji Poznańskich Dni Organizacji Pozarządowych, 74 organizacje zaprezentują swoją działalność!

Impreza od kilku lat na stałe wpisuje się w harmonogram wydarzeń promujących działalność społeczną w Poznaniu. Jest to świetna okazja, aby zapoznać się z różnorodnymi inicjatywami, jakie realizowane są w mieście dzięki działaniom przedstawicielek i przedstawicieli trzeciego sektora.

Poznańskie Organizacje Pozarządowe zapraszają na różnego rodzaju spotkania, pokazy zajęcia manualne czy też wystawy, które przybliżą mieszkańcom i mieszkankom miasta ich działalność. Przygotowane są także wydarzenia skierowane dla dzieci.

Poznanianki i Poznaniacy będą mogli odwiedzić strefy tematyczne, które w tym roku rozlokowane są na terenie całego Starego Zoo:

  • równości,
  • zdrowia,
  • środowiska,
  • kultury,
  • edukacji,
  • aktywności społecznej,
  • sportu.

W poszczególnych strefach organizacje zaprezentują to, w jaki sposób zmieniają swoimi działaniami Poznań. Na stoiskach odbywać się będą również quizy, kiermasze książek czy też instruktaże udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania badań profilaktycznych. Prócz tego mieszkanki i mieszkańcy będą mogli wziąć udział w ciekawych i zróżnicowanych tematycznie zajęciach, a także skorzystać z doradztwa zawodowego oraz porozmawiać ze specjalistami: między innymi psychologami i prawnikami.

Podczas Targu Dobra odbędzie się również kiermasz społeczny pod hasłem „dobro-branie”, którego celem jest promowanie zakupu rzeczy i korzystania z usług z uwzględnieniem tego, przez kogo są  wykonywane. Każdego, kto chce zrobić prawdziwie dobre, społecznie odpowiedzialne zakupy, zapraszamy do strefy kiermaszowej. Zysk ze sprzedaży przełoży się na utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rehabilitację i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami a także na realizację działań społecznych na terenie miasta.

Podczas trwania wydarzenia ogłoszeni zostaną zwycięzcy w konkursie Inicjatory 2021  w kategorii Inicjator Mieszkańców oraz Inicjator Roku 2021. Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród i podziękowań dla twórców tych Wspaniałych Inicjatyw !

Przestrzeń Starego Zoo jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie obiektu znajdować się będa Komfortki (toalety dla osób zależnych). Jedna z tych toalet jest na stałe ulokowana na terenie Zoo.

Chcemy sprawić, by ten tydzień stał się wspólnym świętem organizacji pozarządowych, mieszkanek i mieszkańców Poznania.

Spędźcie go razem z nami!


COMMENTS ARE OFF THIS POST