READING

Poznańska i Jeżycka zyskają ludzki wymiar!

Poznańska i Jeżycka zyskają ludzki wymiar!

 

Poznańska i Jeżycka zyskają ludzki wymiar!

Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Poznańskiej i Jeżyckiej, przygotowany przez zespół skupiony wokół Miejskiego Inżyniera Ruchu, będzie opiniowany przez Radę Osiedla na najbliższej sesji.

Od wielu lat do Rady Osiedla, miejskich urzędników oraz innych instytucji spływają skargi mieszkańców dotyczące problemów, z jakimi codziennie zmagają się na ulicy Poznańskiej i Jeżyckiej – są to w szczególności niebezpieczne przejścia dla pieszych, przekraczanie prędkości przez samochody czy duży hałas. Nieraz zwracaliśmy uwagę na te problemy w rozmowach z władzami miasta i urzędnikami. W 2017 r. zleciliśmy opracowanie koncepcji, jak inaczej mogłyby wyglądać te ulice, a dyskusji mieszkańców na ten temat poświęciliśmy osobny numer „Naszych Jeżyc” (https://tinyurl.com/nj200). W 2018 r. Stowarzyszenie Chcemy Pięknych Jeżyc skierowało do władz miasta i Rady Osiedla podpisaną przez 2155 osób petycję dotyczącą poprawienia warunków poruszania się pieszych i bezpieczeństwa na jeżyckich ulicach (https://www.poznan.pl/mim/bm/news/inicjatywy-radnych,c,13/jacek-jaskowiak-poparl-jezycki-apel-pieszych,114548.html), a jedno ze zdjęć, które towarzyszyło zbieraniu poparcia dla petycji ukazywało właśnie ul. Poznańską (https://www.petycjeonline.com/jezycki_apel_pieszych). Z kolei niedawna kontrola wojewody wskazała na kolejny problem w zakresie nieprawidłowej organizacji ruchu: w niektórych miejscach chodniki na ul. Poznańskiej mają zaledwie 1,2 metra szerokości, choć powinny mieć co najmniej 2 m. W odpowiedzi na te sygnały Miejski Inżynier Ruchu przygotował i przekazał do zaopiniowania Radzie Osiedla projekt nowej organizacji ruchu na tych ulicach.

Planowane zmiany obejmują:

– wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h na całej długości ul. Poznańskiej i Jeżyckiej;

– wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych;

– wyznaczenie nowych przejść dla pieszych: na ul. Poznańskiej przy skrzyżowaniach z ul. Żurawia, Wąską, Kochanowskiego i Mickiewicza, a także na ul. Jeżyckiej przy skrzyżowaniu z Kochanowskiego;

– jeden pas ruchu zamiast dwóch na ulicy Poznańskiej na odcinku od ul. Wąskiej do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (kierunek ruchu pozostaje bez zmian);

– jeden pas ruchu zamiast dwóch na ul. Jeżyckiej na odcinku od ul. Barzyńskiego do ul. Mącznej (kierunek ruchu pozostaje bez zmian);

– wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Poznańskiej, Mickiewicza, Barzyńskiego i Jeżyckiej;

– jeden pas ruchu zamiast dwóch na ul. Mickiewicza przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską – w sąsiedztwie szpitala zostaną wyznaczone koperty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

– wprowadzenie kontraruchu rowerowego i wyznaczenie kontrapasa na ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kościelnej;

– wyznaczenie kontrapasa na ul. Jeżyckiej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Poznańskiej oraz między jezdniami ul. Kościelnej na skrzyżowaniu z ul. Jeżycką i Św. Wawrzyńca;

– korektę geometrii niektórych skrzyżowań, aby uniemożliwić ścinanie skrętów i wymusić zwolnienie pojazdów przy zmianie kierunku jazdy;

– montaż zabezpieczeń uniemożliwiających niezgodne z obowiązującymi przepisami parkowanie przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych, które ogranicza widoczność.

Co ważne, organizacja ruchu na skrzyżowaniu Poznańska/Roosevelta/Libelta/Pułaskiego ma pozostać bez zmian, a to właśnie światła na tym skrzyżowaniu decydują o przepustowości ulicy Poznańskiej. Z kolei ul. Jeżycka na dojeździe do Kościelnej będzie miała tak jak dotychczas dwa pasy ruchu: jeden do jazdy prosto i drugi w prawo.

Zmiany oznaczają zmniejszenie liczby miejsc postojowych o ok. 19% (z ok. 289 do 235 miejsc), co jest podyktowane głównie koniecznością dostosowania organizacji ruchu do przepisów po kontroli wojewody (eliminacja parkowania w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych i za wąskich chodników). Zachowanie dwóch pasów ruchu, przy jednoczesnym usunięciu nieprawidłowych miejsc parkingowych, nie zmieniłoby zasadniczo tego bilansu, a pogorszyłoby bezpieczeństwo ruchu i komfort pieszych.

Ulice Poznańska i Jeżycka należą do najniebezpieczniejszych na Jeżycach. Wg danych z policyjnego Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków, w latach 2007-2019 doszło tam do 533 zarejestrowanych zdarzeń drogowych. Obie ulice są codziennie przemierzane i przekraczane przez bardzo wielu pieszych, w tym dzieci zmierzające do Szkoły Podstawowej nr 23, położonej przy ul. Jeżyckiej.

Jeśli projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie, zmiany mogą zostać wdrożone latem tego roku.

Zobacz projekt organizacji ruchu przygotowany przez MIR.


Wizualizacja: Maria Fenrych


COMMENTS ARE OFF THIS POST