READING

Miejscowy Plan Zagospodarowania Jeżyce Północ cz. ...

Miejscowy Plan Zagospodarowania Jeżyce Północ cz. F

Tak ma wyglądać nowa północno-zachodnia część Jeżyc – zgłaszajmy swoje uwagi! Miejscowe Plany Zagospodarowania Jeżyce Północ cz. E i F są wyłożone do publicznego wglądu do 24 września, a 3 września o godz. 17 MPU organizuje zdalną dyskusję publiczną na jego temat. Więcej informacji:

http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=428

http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=429

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST