READING

Konsultacje MPZP dla obszaru Dąbrowskiego-Polna-Sz...

Konsultacje MPZP dla obszaru Dąbrowskiego-Polna-Szamarzewskiego-Przybyszewskiego!

Jak powinno wyglądać jeżyckie „Westadt”? Jakie powinny być założenia planu zagospodarowania tego terenu? W jaki dokładnie sposób zabezpieczyć istniejące założenia architektoniczne i tereny zielone? To pytania, na które każdy z nas może odpowiedzieć, składając między 10 a 31 sierpnia wnioski do planu zagospodarowania, który opracowuje Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU).

Wywołanie planu jest efektem starań mieszkańców, w tym radnych osiedlowych poprzedniej i obecnej kadencji, które zyskały uznanie radnych miejskich Filipa Olszaka i Łukasza Mikuły. Od lat Rada Osiedla zabiega zwłaszcza o zabezpieczenie terenu pomiędzy Kassyusza, Galla i Kadłubka, który dawniej służył rekreacji, spotkaniom, uprawianiu sportu i zabawom dzieci, a od lat ulega dewastacji. Jego zagospodarowanie uniemożliwia, póki co, spór dotyczący własności terenu, natomiast uchwalenie planu miejscowego może pomóc w udaremnieniu zagospodarowania go inaczej niż właśnie na teren zielony i rekreacyjny. Mamy nadzieję, że prędzej czy później ta część Jeżyc odzyska swój blask, do czego przyczyni się m. in. konsultowany w sierpniu projekt.

Więcej informacji i prezentację MPU można znaleźć tutaj.

Opracował: Filip Schmidt


COMMENTS ARE OFF THIS POST