15 grudnia

Miasto Poznań (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej) , przy udziale Public Profits bada nastroje wybranych grup społecznych w kontekście nierównego traktowania. W ankiecie internetowej pytamy (1) seniorów, (2) osoby z niepełnosprawnościami, (3) osoby LGBTQ+ oraz (4) obcokrajowców o doświadczenia dyskryminacyjne w Poznaniu. Zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie lub o przekierowanie tej informacji do potencjalnych badanych.

Badanie ma na celu zidentyfikowanie najważniejszych przejawów nierównego traktowania, najważniejszych konsekwencji praktyk dyskryminacyjnych oraz najważniejszych oczekiwanych przez badanych działań, których efektem będzie wzrost równości. Wyniki badań mają stać się podstawą rekomendacji dla działań lokalnych instytucji na rzecz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Link do ankiety: https://dyskryminacje.webankieta.pl/


COMMENTS ARE OFF THIS POST