Zarząd, komisje, zespoły

Zarząd Osiedla Jeżyce

 1. Filip Schmidt – przewodniczący zarządu
 2. Helena Zadumińska
 3. Adam Dzionek
 4. Jacek Piotrowski
 5. Piotr Delimata
 6. Paweł Głogowski

Komisje problemowe zostaną powołane na sesji zaplanowanej na 9 maja 2019 r.

Redakcja „Naszych Jeżyc” (ulegnie zmianie na ww. sesji)

 • Hanna Zagulska – redaktorka naczelna
 • Michał Czepkiewicz
 • Stanisław Gorzelańczyk
 • Jacek Piotrowski
 • Filip Schmidt
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 • Agata Wojtczak
 • Jakub Pytel