Zarząd, komisje, zespoły

Zarząd Osiedla Jeżyce

 1. Filip Schmidt – przewodniczący zarządu
 2. Wojciech Michał Augustyniak  – wiceprzewodniczący zarządu
 3. Marcin Halicki – wiceprzewodniczący zarządu
 4. Jacek Piotrowski – wiceprzewodniczący zarządu
 5. Agata Wojtczak  – wiceprzewodnicząca zarządu
 6. Cezary Brudka  – członek zarządu
 7. Michał Czepkiewicz – członek zarządu

 

Komisja infrastruktury

 1. Piotr Urbaniak –  przewodniczący komisji
 2. Wojciech Augustyniak
 3. Cezary Brudka
 4. Michał Czepkiewicz
 5. Stanisław Gorzelańczyk
 6. Jacek Piotrowski
 7. Barbara Rapp
 8. Aleksander Raźniewski

 

Redakcja „Naszych Jeżyc”

 • Hanna Zagulska – redaktr naczelny
  kontakt: zagulska.hanna@gmail.com
 • Michał Czepkiewicz
 • Stanisław Gorzelańczyk
 • Jacek Piotrowski
 • Filip Schmidt
 • Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 • Agata Wojtczak
 • Jakub Pytel