READING

Znamy wyniki wyborów do Rady Osiedla!

Znamy wyniki wyborów do Rady Osiedla!

W całym Poznaniu mieszkańcy mieli wczoraj okazję wybierać radnych osiedlowych. W rozpoczynającej się właśnie kadencji Jeżyce będzie reprezentować:

  • dziewięć osób, które były już wcześniej radnymi: Wojciech Augustyniak, Adam Pakulski, Grzegorz Pakulski, Jacek Piotrowski, Aleksander Raźniewski, Anna Sarbak, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Piotr Urbaniak;
  • dwanaście osób, które będą pełnić obowiązki radnych po raz pierwszy: Piotr Delimata, Adam Dzionek, Paweł Głogowski, Marek Jerzak, Magda Kielar, Justyna Kuberka, Krysztof Koch, Marcin Kucza, Dawid Majewski, Tomasz Miderski, Paweł Mleczak i Helena Zadumińska.

Dziękujemy bardzo za czas i wysiłek włożony w pracę społeczną na rzecz Jeżyc tym radnym, którzy zakończyli właśnie swoją pracę: Mateuszowi Bajerowi, Cezaremu Brudce, Michałowi Czepkiewiczowi, Stanisławowi Gorzelańczykowi, Marcinowi Halickiemu, Michałowi Klincewiczowi, Ewie Łowżył, Michałowi Rappowi, Barbarze Rapp, Agacie Wojtczak, Danucie Żurkiewicz i Leszkowi Żurkiewiczowi.

Oficjalne wyniki można znaleźć na stronach miejskich.

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST