READING

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Jackowskiego i G...

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Jackowskiego i Gorczyczewskiego

Miejski Inżynier Ruchu przekazał Radzie Osiedla Jeżyce do zaopiniowania projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Gorczyczewskiego oraz ul. Jackowskiego na odcinku od Polnej do Długosza. Zmiany wynikają ze zgłoszeń mieszkańców oraz konieczności dostosowania ulicy do obowiązujących przepisów w zakresie m.in. szerokości pasów ruchu i chodników.


Najważniejsze proponowane zmiany to:

1. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Długosza do ul. Gorczyczewskiego. Obecna szerokość jezdni nie spełnia obowiązujących norm i w przypadku pozostawienia dwukierunkowego przejazdu należałoby całkowicie zlikwidować miejsca parkingowe po jednej ze stron ulicy. Aby tego uniknąć zastosowany zostanie – wymagający mniejszej szerokości jezdni – ruch jednokierunkowy z dopuszczonym kontraruchem rowerowym. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców będzie zmniejszenie ruchu tranzytowego z Jackowskiego w kierunku Ogrodów, omijającego ul. Szamarzewskiego.

2. Przesunięcie miejsc parkingowych po południowej stronie ul. Jackowskiego od ul. Długosza do ul. Gorczyczewskiego do osi jezdni (bez zmiany sposobu parkowania), aby poszerzyć chodnik do wymaganej przepisami szerokości 2 metrów.

3. Zamontowanie lustra drogowego na ul. Jackowskiego przy nieruchomości 50-52, które ułatwi wyjazd mieszkańcom Jackowskiego 45. W wyniku wyznaczenia nowych miejsc parkingowych na jezdni Jackowskiego Polnej do Gorczyczewskiego (po stronie północnej) zmniejszyła się widoczność przy wyjeździe z tej posesji i lustro pozwoli zlikwidować ten problem.

4. Usunięcie miejsc parkingowych po północnej stronie ul. Jackowskiego na wysokości skweru z uwagi na usytuowanie ich w niezgodnej z przepisami odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych oraz miejsc przy ul. Długosza na wysokości ul. Jackowskiego, ponieważ są wyznaczone bezpośrednio na skrzyżowaniu. Obecność miejsc parkingowych na skrzyżowaniu ogranicza widoczność zarówno kierowcom, jak i pieszym, którzy niezależnie od obecności przejść dla pieszych mogą przekraczać jezdnię na skrzyżowaniu i należy dbać o to, żeby zarówno kierowcy mogli odpowiednio wcześniej zauważyć pieszych, jak i piesi kierowców.

5. Zmiana sposobu parkowania na ul. Gorczyczewskiego ze skośnego na równoległe. Jest to ulica „ślepa” z ruchem dwukierunkowym i szerokość jezdni musi to uwzględniać. Przy parkowaniu skośnym przejazd jest zbyt wąski, co może być szczególnie niebezpieczne w przypadku zagrożeń takich jak pożar, kiedy musi być zapewniony bezproblemowy dojazd służb ratunkowych. Ponadto ZDM uzależnił przeprowadzenie remontu chodnika po stronie zachodniej ul. Gorczyczewskiego aż do momentu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Dzięki tej zmianie w nadchodzącym roku chodnik na tej ulica mógłby zyskać piękną i równą nawierzchnię.

6. Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Gorczyczewskiego przy Jackowskiego, o co wnioskowało wielu mieszkańców. Wcześniej przejście było wyznaczone niemal na środku skrzyżowania i zostało usunięte.

Co ważne, zmiana organizacji ruchu na Jackowskiego nie oznacza rezygnacji z planów remontu tego odcinka, dzięki któremu jezdnia i te chodniki, które nie zostały w ostatnim czasie wyremontowane, zyskałyby nową nawierzchnię. Rada Osiedla Jeżyce nie ustaje w staraniach, aby zabezpieczyć środki finansowe na ten remont w budżecie miejskim.

Poniżej znajdują się schematy organizacji ruchu opracowane przez MIR.

Rada Osiedla zaopiniuje projekt na najbliższej sesji, tj. w dniu 3 października. Wszelkie opinie i sugestie można przesyłać na adres: osiedle_jezyce@um.poznan.pl. Radni zapoznają się z nimi przed uchwaleniem opinii. Nie są to natomiast konsultacje społeczne w rozumieniu obowiązujących uchwał Rady Miasta Poznania, która prawo ich organizowania przyznaje Gabinetowi Prezydenta i współpracującym z nim jednostkom miejskim.

Filip Schmidt


COMMENTS ARE OFF THIS POST