READING

VIII Sesja Rady Osiedla Jeżyce – podsumowani...

VIII Sesja Rady Osiedla Jeżyce – podsumowanie

W czwartek 3 października br. odbyła się ósma sesja Rady Osiedla Jeżyce. Gościliśmy tym razem  w Przedszkolu nr 96 „Jarzębinka” przy ul. Janickiego.

Podczas sesji:

– Zebraliśmy uwagi dotyczące bezpieczeństwa na terenie Jeżyc, które przekażemy Policji na najbliższym spotkaniu. Jeśli macie jakieś tematy, którymi warto zainteresować Policję, napiszcie o tym w komentarzu.

– Na wniosek szkół zgodziliśmy się na zmianę przeznaczenia części środków z naszego budżetu naliczonych dla SP 36 i SP 71. Pierwsza z placówek wykorzysta pieniądze na przygotowanie ekspertyzy budowlanej i montaż budek dla jeżyków na wieży szkolnej, a druga na realizację autorskiego programu Rozwijanie Logicznego Myślenia w świetlicy szkolnej.

– Przyjęliśmy uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie uwag do nowej wersji koncepcji zagospodarowania płyty Rynku Jeżyckiego. Więcej szczegółów w osobnym poście na naszej stronie.

– Zaopiniowaliśmy pozytywnie z uwagami projekt organizacji ruchu na ul. Jackowskiego (od ul. Polnej do Długosza) i ul. Gorczyczewskiego. Uwzględniliśmy głosy mieszkańców i na podstawie tych głosów przekażemy do miejskich urzędników propozycje m.in. zorganizowania konsultacji w tej sprawie oraz rozważenia wariantu wyznaczenia na tym terenie strefy zamieszkania, co przy rezygnacji z wyznaczania przejść dla pieszych pozwoliłoby zachować większą liczbę. Piesi mogliby wtedy przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu i mieliby na niej pierwszeństwo, a prędkość samochodów nie mogłaby przekraczać 20 km/h.


COMMENTS ARE OFF THIS POST