VI Sesja Rady Osiedla Jeżyce

Ostatniego dnia lipca odbyła się VI sesja Rady Osiedla Jeżyce. Najważniejszą podjętą przez nas uchwałą jest projekt budżetu Osiedla Jeżyce na 2020 rok, o którym szerzej napiszemy w oddzielnej informacji. Poza tym:

👉 zdecydowaliśmy o przesunięciu niewykorzystanych jeszcze w tym roku środków na wykonanie badań gruntu na terenie po zlikwidowanym zakładzie przemysłowym przy ul. Mylnej 38, gdzie chcemy, aby powstał ogólnodostępny plac zabaw. Zanim ta inwestycja zostanie zrealizowana konieczne jest dokładne sprawdzenie terenu i jego ewentualna rekultywacja.

👉 zawnioskowaliśmy do Zarządu Transportu Miejskiego o ustawienie dwóch kolejnych biletomatów na Jeżycach: na przystanek tramwajowym przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Dąbrowskiego oraz przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Bukowskiej.

👉 wskazaliśmy Zarządowi Dróg Miejskich chodniki przy ul. Mącznej oraz Placu Asnyka jako te, których remonty powinny zostać wykonane w 2020 roku. Chodzi tutaj wyłącznie o remonty odtworzeniowe, które mogą zostać wykonane bez konieczności wykupu gruntów czy wykonywania projektów. W przyszłym roku będziemy także starać się o wykonanie kompleksowych remontów na ulicach, które takich przygotowań wymagają – w szczególności chodzi o ul. Wawrzyniaka.

👉 zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt nowej organizacji ruchu na ulicach Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa. Zgłosiliśmy kilka uwag, o których napiszemy w osobnym poście.

👉 zgłosiliśmy nasze wątpliwości do sprzedaży Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, o czym można przeczytać niżej.

👉 ustaliliśmy listę remontów w placówkach oświatowych, które zostaną sfinansowane ze środków osiedla w przyszłym roku. Będą to m.in. remont kuchni w Przedszkolu nr 71, remont kilku pomieszczeń w SP 71 i remont sanitariatów w Przedszkolu nr 96.

👉 zgodziliśmy się na zmianę przeznaczenia środków przeznaczonych dla Starego Zoo, które wykorzysta je do przygotowania programu konserwatorskiego dotyczącego zagospodarowania groty i alpinarium.

👉 pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek o umieszczenie ogródka gastronomicznego przy ul. Wawrzyniaka 21.

👉 zgłosiliśmy uwagi do trwającej zmiany organizacji ruchu na ul. Mickiewicza. Zawnioskowaliśmy o odtworzenie szpaleru drzew przed budynkiem ZUS od strony ul. Mickiewicza, przeniesienie kopert dla osób z niepełnosprawnościami z miejsca przeznaczonego na odtworzenie szpaleru drzew w inne dogodne miejsce i wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gajowej.

Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 23 na ul. Norwida za ugoszczenie nas! 👏


COMMENTS ARE OFF THIS POST