READING

Uwagi do projektu nowej organizacji ruchu na ulica...

Uwagi do projektu nowej organizacji ruchu na ulicach Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa

W sierpniu Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przekazało Radzie Osiedla Jeżyce do zaopiniowania projekt nowej organizacji ruchu na ulicach Kraszewskiego, Rynek Jeżycki i Prusa. Na bazie uwag mieszkańców oraz dyskusji w gronie radnych postanowiliśmy zgłosić następujące uwagi do przedstawionego projektu.

Uwagi ogólne

> Sugerujemy, by omawiany obszar zostały objęty strefą Tempo 30.

> Postulujemy zabezpieczenie okolic przejść dla pieszych oraz skrzyżowań przed nielegalnym parkowaniem za pomocą dostępnych rozwiązań (np. słupki, u-kształtne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.).


Uwagi szczegółowe

Na ul. Kraszewskiego między ul. Rynek Jeżycki a ul. Słowackiego od strony wschodniej postulujemy, aby wraz z przesunięciem miejsc parkingowych bliżej osi jezdni przesunąć także słupki blokujące – maksymalnie blisko miejsc parkingowych lub krawędzi pasa ruchu (przed przejściem dla pieszych) w celu wygospodarowania dla pieszych jak najszerszego chodnika:


Na ul. Rynek Jeżycki zachęcamy do dopuszczenia kontraruchu rowerowego na całej długości ulicy.


W przypadku skrzyżowania Rynek Jeżycki/Prusa rekomendujemy wyznaczenie przejść dla pieszych na wszystkich jezdniach dochodzących do tego skrzyżowania. Jest to obszar z dużym nasileniem ruchu pieszego (dojście do Rynku Jeżyckiego), dlatego zasadne jest objęcie pieszych dodatkową ochroną. Podobne rozwiązanie było już zgłaszane w trakcie opiniowania projektu przebudowy tych ulic przygotowanego przez PIM i ZTM. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od przedstawiciela PIM na spotkaniu, które odbyło się w październiku 2018 r. w Urzędzie Miasta, wskazane poniżej przejścia zostały naniesione na projekt, wraz z obniżeniem krawężników.


Na ul. Prusa na odcinku między ul. Rynek Jeżycki a Słowackiego postulujemy wyznaczenie po obu stronach ulicy parkowania równoległego w całości na jezdni. Obecnie parkowanie skośne po stronie zachodniej tego odcinka często powoduje sytuacje z przejeżdżaniem linii i zastawianiem chodnika. Przeniesienie tego parkowania na stronę wschodnią poskutkuje przeniesieniem na nią tego samego problemu. Ponadto na tym odcinku po stronie wschodniej ulokowane są lokale gastronomiczne wystawiające ogródki i zwężenie chodnika może uniemożliwić takie działania w przyszłości. Na okolicznych ulicach obowiązuje obecnie parkowanie równoległe na jezdni, dlatego zastosowanie go także w tym miejscu nadawałoby jednocześnie spójności całemu układowi. Jednocześnie proponuje się rezygnację z umiejscowienia na tym odcinku postoju taksówek – rzadko używanego przez taksówki, a jednocześnie mylącego kierowców, często zaskakiwanych blokadami na kołach, regularnie zakładanymi w tym miejscu przez Straż Miejską – i pozostawienie go na odcinku między ul. Dąbrowskiego a Rynek Jeżycki.


Na ul. Prusa, na odcinku między ul. Rynek Jeżycki a Dąbrowskiego wnioskujemy o wyznaczenie dwóch dodatkowych kopert na północ od trzech umieszczonych już w projekcie, przeznaczonych dla krótkotrwałego postoju i załadunku/wyładunku w godz. 6-16 oraz odbioru odpadów / GOAP w godz. 16-6.


Na ul. Prusa przy ul. Dąbrowskiego słupki na chodniku nie zabezpieczą przed parkowaniem na powierzchni wyłączonej z ruchu. Postuluje się dodatkowe zabezpieczenie tego obszaru:


Postulujemy również włączenie w zakres opracowania skrzyżowań Prusa/Dąbrowskiego oraz Kraszewskiego/Dąbrowskiego i wzięcie pod uwagę poniższych rozwiązań:

Po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Prusa i Dąbrowskiego rekomendujemy wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych. Brak tego przejścia w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku tramwajowego powoduje nadkładanie drogi przez pieszych chcących przekroczyć to skrzyżowanie. Takie utrudnienie występuje szczególnie dla osób idących do/z przystanku ulicą Żurawia od Poznańskiej, które w niektórych przypadkach są zmuszone skorzystać z aż trzech przejść dla pieszych, choć mogłyby tylko z jednego:


Proponujemy, aby na skrzyżowaniu ul. Prusa i Dąbrowskiego został dopuszczony lewoskręt dla rowerzystów jadących ul. Dąbrowskiego (od Mostu Teatralnego) w ul. Prusa, umożliwiający korzystanie z projektowanego kontraruchu.

Z uwagi na duże obawy mieszkańców dotyczące zbyt dużego obciążenia ruchem ul. Prusa i długie czasy wyjazdu z tej ulicy proponuje się likwidację lewoskrętu z ul. Prusa w Dąbrowskiego w momencie planowanej przez MIR w osobnym projekcie zmiany organizacji ruchu na ul. Wąskiej (odwrócenie kierunku jazdy) lub ewentualnie zaproponowanie i przedłożenie do opiniowania innego sposobu wyjścia naprzeciw obawom mieszkańców i odciążenia ul. Prusa, na której ruch może się wzmóc także w wyniku planowanej na sierpień br. zmiany organizacji ruchu na ul. Mickiewicza.

W pobliżu skrzyżowania Kraszewskiego/Dąbrowskiego proponuje się dostawienie u-kształtnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego między budką instalacyjną a przejściem dla pieszych w południowo-wschodniej części skrzyżowania (w pobliżu Rynku Jeżyckiego):


W ostatnim czasie ustawiono stojaki rowerowe przy Rynku Jeżyckim wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, co wyeliminowało nielegalne parkowanie w tym obszarze, ale pozostawiono lukę w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, co skutkuje zasłanianiem przejścia, jak na zdjęciu poniżej:

Opinia Rady Osiedla została przesłana do Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu. Mamy nadzieję, że zmiany projektowane przez MIR przyczynią się do poprawienia komfortu i bezpieczeństwa poruszania się w tej części Jeżyc.

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST