Strefa droższa, ale bez sektorów

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, czyli nowy rodzaj strefy parkingowej obejmie od 1 lipca także sporą część Jeżyc, leżącą na wschód od ul. Polnej i Kościelnej. Wpływy z parkowania będą wydatkowane na transport publiczny oraz remonty i zazielenianie ulic.

Nowe zasady parkowania oznaczają, że:

-> strefa będzie miała wydłużone godziny funkcjonowania (w każdy dzień roboczy od 8 do 20), co powinno poprawić wieczorną dostępność miejsc dla mieszkańców

-> parkowanie w ŚSPP będzie płatne w dni robocze od 8 do 20, za pierwszą godzinę zapłacimy 5 zł, za drugą – 6, a za trzecią – 6,90 zł, natomiast abonament mieszkańca w ŚSPP będzie kosztować 30 zł miesięcznie

-> abonament będzie uprawniać do parkowania na całych Jeżycach (w tym względzie nie ma już podziału na sektory), natomiast przysługuje on jedynie osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora SPP i płacącym podatki na rzecz miasta Poznania.

Ceny parkowania nie były waloryzowane od 10 lat i przez to coraz bardziej nieadekwatne do kosztów budowy i obsługi parkingów, zarobków i kosztów komunikacji zbiorowej. Celem zmian jest poprawienie konkurencyjności transportu zbiorowego, poprawienie opłacalności inwestowania w nowe obiekty parkingowe oraz zwiększenie rotacji samochodów w strefie.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym 65% wpływów za postój w ŚSPP będzie przeznaczane na transport publiczny, poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz zazielenianie ulic.

Oprac. Adam Dzionek & Filip Schmidt


COMMENTS ARE OFF THIS POST